Bijdrage mili­eu­com­missie over het voorstel van de Europese Commissie voor criteria voor hormoon­ver­sto­rende stoffen


16 juni 2016

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Commissaris, vorige week heeft het Europees Parlement de Europese Commissie een laatste kans gegund om aan haar wettelijke verplichtigen te voldoen ten aanzien van hormoonverstorende stoffen. U had de taak om mensen, dieren en het milieu te beschermen tegen deze hormoonverstoorders. En wel in 2013, met op gevaren gebaseerde criteria. En ik zal het ook in het Engels zeggen want de Commissie schijnt het niet helemaal te begrijpen: with hazard based criteria. En nu, bijna drie jaar te laat, presteert u het om alsnog met op risico gebaseerde interim criteria te komen.

Er zijn al honderden studies gedaan. Peer reviewed; wetenschappelijke studies die aantonen dat ook een lage dosis hormoonverstorende stoffen effect heeft op mensen - en met name op ongeboren kinderen. De gepresenteerde criteria zijn voornamelijk gebaseerd op economische motieven en op een - in mijn ogen - verdraaide definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Met dit voorstel zet u het voorzorgsbeginsel overboord. U verzwaart de bewijslast en draait deze bewijslast ook nog eens om. Dit levert niet alleen gezondheidsrisico's op, maar ook nog eens heel veel dierproeven. Dierproeven die overbodig zijn. Want zoals gezegd, er zijn al heel veel wetenschappelijke studies die aantonen dat ook lage doseringen van hormoonverstoorders schadelijke effecten kunnen hebben.

Deze Commissie speelt spelletjes met het parlement, en erger nog, speelt spelletjes met onze gezondheid. Want u weet heel goed dat het parlement dit voorstel niet zou accepteren. Collega's, wij moeten dit spelletje niet langer meespelen. De Commissie is veroordeeld door het Europees Hof en veroordeeld door het Europees Parlement. Wat mij betreft is het nu tijd om het eindvonnis over deze Commissie uit te spreken. En dat kan alleen dit parlement. Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering om een resolutie over de Japanse walvisjacht te agenderen

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over een meerjarenplan voor de Oostzee

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer