Bijdrage land­bouw­com­missie over hormoon­ver­sto­rende stoffen


13 oktober 2016

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Ik ben een beetje in verwarring, want afgelopen juni was er heel veel kritiek op het voorstel van de Europese Commissie voor het reguleren van hormoonverstorende stoffen. De criteria schoten toen zwaar tekort. De chemische industrie was natuurlijk heel blij met deze criteria, maar het was een zwarte dag voor mens, dier, natuur en milieu.

De Commissie was drie jaar te laat met haar criteria. Er was een uitspraak van het Europees Hof voor nodig voordat de criteria uberhaupt kwamen. Toen waren er een aantal kritiekpunten, die ik in het verhaal van de Commissie vandaag niet terughoor. Ik hoop dat ik ze allemaal goed heb onthouden.

Als het inderdaad zo is dat deze voorstellen nu niet meer risk based maar hazard based zijn, dan is dat een grote stap voorwaarts. Daarnaast zou de definitie van de Wereldgezondheidsraad gewoon opgevolgd moeten worden, en niet gewijzigd. Het gaat hier om bewezen negatieve effecten, ongeacht of die in mensen of dieren zijn geconstateerd, en dat zou wat ons betreft een grote stap voorwaarts zijn. Maar er blijft nog wel een belangrijk punt overeind, namelijk dat de Commissie implementatiehandelingen delegeert, en daarmee volgens mij de basiswetgeving verzwakt.

Ik kon niet helemaal goed volgen wat er zojuist allemaal werd gezegd omdat dat we de tekst hebben ontvangen. Ik vraag mij dan ook af wanneer wij als parlement de definitieve tekst van het voorstel van de Commissie kunnen inzien. Dat praat denk ik toch wat makkelijker. Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage visserijcommissie over een meerjarenplan voor de Noordzee (1)

Lees verder

Stemverklaring over de EU-strategie voor vloeibaar aardgas en gasopslag

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer