Bijdrage land­bouw­com­missie over de toekomst van het Gemeen­schap­pelijk Land­bouw­beleid


29 november 2017

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter en dank Commissaris Hogan. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid heeft in de afgelopen jaren eindeloos veel slachtoffers gemaakt. Denk maar eens aan de miljaren dieren in de vee-industrie, de biodiversiteit en het milieu die leiden onder gif, verzuring en vermesting. Denk maar eens aan al die boerengezinsbedrijven die ten onder zijn gegaan aan schaalvergroting.

Voorzitter, ik had twee belangrijke vragen voor de Commissaris, maar ik begin bij dierenwelzijn. U zegt: "Het komt zeven keer voor in het rapport". En dat klopt. U heeft goed geteld. Maar u heeft kennelijk niet zo goed gelezen, of u weet het niet meer misschien, want als we de benaming dierenwelzijn weglaten uit de inhoudsopgave, de titelhoofdstukken, etcetera, dan blijft het nog maar twee keer over. Twee keer, in één zin.

Die ene zin staat er alleen in omdat u denkt dat de Europese burgers daarom vragen. Wanneer komt de Europese Commissie zélf met betere dierenwelzijnsregels? Want u denkt toch niet echt dat subsidies voor het naleven van de huidige dierenwelzijnsregels het dierenwelzijn ook daadwerkelijk naar een beter plan tillen?

U noemt het GLB 'slimmer, moderner en duurzamer'. ik vind het dom, ouderwets en dieronvriendelijk. Daar wil ik het bij laten. Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage milieucommissie over de vijfjarige verlenging van glyfosaat in de Europese Unie

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over duurzaam beheer van externe vissersvloten

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer