Bijdrage land­bouw­com­missie over de terugkeer van de wolf in Europa


29 augustus 2018

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. De terugkeer van de wolf is een belangrijke discussie die hoog op de politieke agenda heeft gestaan de afgelopen maanden. Ook vandaag hebben we weer veel emotionele argumenten gehoord.

Het is een belangrijke discussie omdat de wolf een essentieel onderdeel is van onze natuur en daar ook in thuishoort.

Helaas wordt de wolf in haar voortbestaan bedreigd.

Bedreigd door het verdwijnen van leefgebieden.

Bedreigd door verkeer.

Bedreigd door versnippering van gebieden.

En bedreigd door vervolging.

Het is een wonder dat de wolf nog niet verdwenen is uit Europa.

Ik begrijp de zorgen van boeren die hun dieren willen beschermen.

Maar boeren dragen ook de verantwoordelijkheid om hun vee te beschermen tegen predatie. In Nederland hebben we bijvoorbeeld gezien van het grootste deel van de predatie van schapen door honden is veroorzaakt - en niet door wolven.

Net zoals wij politici en beleidsmakers een verantwoordelijkheid dragen.

Wij hebben de verantwoordelijkheid om bewoners te informeren over de komst van de wolf.

Wij hebben de verantwoordelijkheid om boeren te informeren over de mogelijkheden om hun dieren te beschermen.

Wij hebben de verantwoordelijkheid om collega's te informeren dat jacht zinloos is.

Wij hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er goede informatie verspreid wordt.

En wij hebben de verantwoordelijk om onterechte angst over de wolf uit de wereld te helpen. Maar wij hebben vooral de verantwoordelijkheid voor
voor goede leefgebieden en robuuste natuur, om ervoor te zorgen dat de wolf ook daadwerkelijk een kans krijgt.

Ik vind het dan ook een schande dat veel van mijn collega’s hier, maar ook in het verleden, blijven vragen om een herziening van de Habitatrichtlijn - louter om nog meer wolven te kunnen doden. Graag herinner ik hen eraan dat de wolf, net als andere diersoorten uit de Habitatrichtlijn, niet voor niets beschermd worden,

Ik ben blij dat de Europese Commissie hier tot nu toe volledig achter staat.

De Habitatrichtlijn is ‘fit for purpose’ gebleken en zal gelukkig ook niet worden verzwakt.

Tot slot, voorzitter.

Wolven keren terug naar gebieden waar ze in het verleden door jagers zijn weggevaagd.

Het doet mij persoonlijk deugd om, na een afwezigheid van honderd jaar, de eerste wolven de grens naar Nederland te zien oversteken.

Het doet mij ook deugd dat er vele preventieve en innovatieve methoden zijn ontwikkeld om predatie van schapen door wolven tegen te gaan en co-existentie met dieren als wolven mogelijk te maken.

Ik vind het jammer dat veel van mijn collega's niet aanwezig waren op een symposium voor de zomer, waarbij veel van de onderzoeken naar deze methoden gepresenteerd werden.

Deze alternatieve methoden maken co-existentie met wolven makkelijker, zodat we de wolf kunnen verwelkomen, beschermen en de wolf de natuur laten verrijken.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie over vermindering van de impact van plastic op het milieu

Lees verder

Bijdrage milieucommissie over transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer