Bijdrage land­bouw­com­missie over de studie "Ontwik­keling van de melk­pro­ductie in Europa na het einde van de melkquota", geor­ga­ni­seerd door beleids­af­deling B


7 december 2023

Anja Hazekamp (PvdD):

Vorige week was er hier in deze landbouwcommissie een workshop over de impact van methaan op de opwarming van de aarde. Er werd door verschillende wetenschappers opnieuw heel duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om de uitstoot van methaan drastisch te verminderen, en wel nú. De belangrijkste maatregel om dit te bereiken bleek -opnieuw- een drastische en onmiddellijke vermindering van het aantal dieren in de Europese vee-industrie.

En toch werden runderen uit de scope van de Richtlijn industriële emissies gehaald. En de rapporteur en op een na alle schaduwrapporteurs wilden zelfs de impact van de hele vee-industrie negeren.

Begrijpt dan niemand hoe absurd dit is? We hebben de mogelijkheid om de koers voor klimaatopwarming te veranderen, en wat doet de landbouwcommissie? Die kiest ervoor om de wetenschap te negeren en de situatie te verergeren.

Daarmee is de verkeerde keuze gemaakt, en generaties na generaties zullen hier de gevolgen van dragen. En het u heel erg kwalijk nemen.

Interessant voor jou

Bijdrage visserijcommissie over plantaardige alternatieven voor vis

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over de gevolgen voor het milieu van de Russische agressie tegen Oekraïne en de noodzaak van aansprakelijkheid

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer