Bedankt!


Record aantal reacties op EU-consul­tatie dieren­welzijn

Update, 24 januari 2022:

Ruim 54 duizend EU-burgers, waarvan 1312 Nederlanders, hebben online hun mening gegeven over Europese regels ter bescherming van dieren. Dat is een record: nooit eerder leverde een Europese consultatieronde zoveel reacties op. Burgers beantwoordden verschillende vragen van de Europese Commissie over dierenwelzijn, bijvoorbeeld of Europa de uitvoer van levende dieren naar niet-EU-landen moet verbieden. Zulke extreem verre transporten gaan gepaard met ernstig dierenleed. De Europese Commissie laat de ingevulde enquêtes meewegen als zij in 2023 de EU-regels voor dierenwelzijn gaat aanpassen.

De termijn om mee te doen is op 21 januari verstreken.

Vul de officiële vragenlijst van de Europese Commissie in! (niet meer mogelijk)

Wekenlange diertransporten, het versnipperen van eendagskuikens, verkoop van levende kreeften: de Partij voor de Dieren strijdt al jaren om een einde te maken aan dierenleed in Europa.

En dat loont, want het tij is aan het keren.

De Europese wetgeving voor dieren wordt de komende jaren eindelijk aangepast. En jij kunt beïnvloeden of de EU nu écht een einde gaat maken aan dit dierenleed.

Hoe?

Vul vóór 21 januari de officiële vragenlijst van de Europese Commissie in. Deze vragenlijst is bedoeld om te peilen wat de mening is van burgers en bedrijven over Europese regels ter bescherming van dieren.

Eén van de vragen is bijvoorbeeld of Europa het transport van dieren naar landen buiten de EU moet verbieden? Ja, natuurlijk!

En moeten er minimumnormen komen voor het houden van nertsen, wasbeerhonden en vossen, waardoor bontfokkers een vrijbrief krijgen om door te gaan met deze wrede praktijken? Nee, zeker niet!

Sommige vragen zijn ingewikkeld geformuleerd. Wil je weten hoe wij de vragenlijst hebben ingevuld? Bekijk dan hier onze diervriendelijke antwoorden. Bij de laatste vraag kun je zelf aangeven wat volgens jou moet veranderen voor dieren in Europa. Denk dan bijvoorbeeld aan: een einde maken aan de bontindustrie, een verbod op het dwangvoederen van dieren voor foie gras of de laatste dieren uit het circus bevrijden.

Praktische informatie

De vragenlijst staat op de website van de Europese Commissie. Je kunt de vragenlijst invullen door in te loggen met je Twitter-, Facebook-, of Google (Gmail)-account. Gebruik je geen van deze diensten? Dan kun je je op de website van de Europese Commissie registeren. Doe je dat liever niet? Dan kun je de vragenlijst hier downloaden, op papier invullen en vervolgens mailen naar SANTE-CONSULT-G5@ec.europa.eu.

Bedankt!

Hoe meer dierenvrienden de vragenlijst invullen, hoe groter de kans dat we dierenleed kunnen stoppen. Dus help mee om de doorslag te geven:

  • vul de vragenlijst in
  • deel deze oproep met zoveel mogelijk dierenvrienden

Want zonder onze gezamenlijke inzet steekt Brussel geen poot uit voor dieren.

Foto: Jo-Anne McArthur / Eyes On Animals / We Animals Media