Vragen over nertsen in de bont­in­du­strie die geïn­fec­teerd zijn geraakt met het COVID19-virus en een verbod op het houden van dieren voor bont


Indiendatum: mei 2020

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002727/2020 aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Anja Hazekamp

In Nederland is onlangs bij verschillende nertsenfokkerijen vastgesteld dat gehouden nertsen geïnfecteerd zijn geraakt met het COVID19-virus [1]. Rondom de getroffen nertsenfokkerijen zijn gebiedsbeperkingen opgelegd. Artikel 61 van de Animal Health Law schrijft voor, dat slechts toestemming voor herbevolking van betrokken inrichtingen verleend mag worden, op het moment dat er voldoende tijd is verstreken om te beletten dat de getroffen inrichting (..) of andere locaties niet opnieuw worden besmet met de ziekte die de uitbraak heeft veroorzaakt.

1) Indien besloten wordt tot doden van de dieren, kan de Commissie bevestigen dat getroffen nertsenfokkerijen niet opnieuw bevolkt mogen worden, totdat er een definitieve oplossing is gevonden voor de COVID19-pandemie?

In Nederland zijn alle bontfokkerijen vanaf 2024 verboden. De publieke opinie ten opzichte van bontfokkkerijen in Europa is negatief [2]. En nu lijkt de bontindustrie ook nog eens extra risico’s te veroorzaken voor de gezondheid van mensen en dieren.

2) Is de Commissie het ermee eens dat bovenstaande feiten spreken voor een definitief Europees totaalverbod op het houden van dieren voor hun bont en kan de Commissie toezeggen dat de bontindustrie wordt uitgesloten van EU-steunmaatregelen in het kader van de Corona-pandemie?

[1] https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/04/26/nertsen-in-brabant-besmet-met-corona

[2] https://www.furfreealliance.com/public-opinion/