Vragen over nertsen in de bont­in­du­strie die geïn­fec­teerd zijn geraakt met het COVID19-virus en een verbod op het houden van dieren voor bont


Indiendatum: mei 2020

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002727/2020 aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Anja Hazekamp

In Nederland is onlangs bij verschillende nertsenfokkerijen vastgesteld dat gehouden nertsen geïnfecteerd zijn geraakt met het COVID19-virus [1]. Rondom de getroffen nertsenfokkerijen zijn gebiedsbeperkingen opgelegd. Artikel 61 van de Animal Health Law schrijft voor, dat slechts toestemming voor herbevolking van betrokken inrichtingen verleend mag worden, op het moment dat er voldoende tijd is verstreken om te beletten dat de getroffen inrichting (..) of andere locaties niet opnieuw worden besmet met de ziekte die de uitbraak heeft veroorzaakt.

1) Indien besloten wordt tot doden van de dieren, kan de Commissie bevestigen dat getroffen nertsenfokkerijen niet opnieuw bevolkt mogen worden, totdat er een definitieve oplossing is gevonden voor de COVID19-pandemie?

In Nederland zijn alle bontfokkerijen vanaf 2024 verboden. De publieke opinie ten opzichte van bontfokkkerijen in Europa is negatief [2]. En nu lijkt de bontindustrie ook nog eens extra risico’s te veroorzaken voor de gezondheid van mensen en dieren.

2) Is de Commissie het ermee eens dat bovenstaande feiten spreken voor een definitief Europees totaalverbod op het houden van dieren voor hun bont en kan de Commissie toezeggen dat de bontindustrie wordt uitgesloten van EU-steunmaatregelen in het kader van de Corona-pandemie?

[1] https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/04/26/nertsen-in-brabant-besmet-met-corona

[2] https://www.furfreealliance.com/public-opinion/

Indiendatum: mei 2020
Antwoorddatum: 3 aug. 2020

Antwoord van mevrouw Kyriakides
namens de Europese Commissie

Op basis van de informatie die de Nederlandse autoriteiten op 9 juni 2020 ter beschikking hebben gesteld, zijn naar aanleiding van een risicobeoordeling ten aanzien van COVID‑19 bij nertsen voorzorgsmaatregelen getroffen, zoals het verplicht afnemen van testen op nertsfokkerijen, een verplaatsingsverbod voor nertsen, bescherming van werknemers op nertsfokkerijen en het ruimen van nertsen op besmette inrichtingen. Voordat de geruimde fokkerijen kunnen worden herbevolkt, moet het verplaatsingsverbod voor nertsen zijn opgeheven en moet aan de sanitaire vereisten worden voldaan. De Nederlandse regering onderzoekt ook de mogelijkheid van een eenmalige, vrijwillige stopzettingsregeling voor nertsenhouders om hun activiteiten op korte termijn te beëindigen.

Een mogelijk Europees totaalverbod op het houden van dieren voor bont naar aanleiding van COVID‑19 zou geen gerechtvaardigde en evenredige maatregel zijn.

Volgens de informatie die de Nederlandse autoriteiten ter beschikking hebben gesteld, hebben houders recht op een vergoeding uit het nationale Diergezondheidsfonds voor de geruimde nertsen. Volgens de mededeling van de Commissie “Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID‑19-uitbraak”[1] is het aan de lidstaten om ondernemingen compensatie toe te kennen in overeenstemming met de flexibiliteit die in de toepasselijke staatssteunregels wordt geboden.


[1] https://ec.europa.eu/competiti...