Vragen over een Europees verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen naar aanleiding van ernstige nieuwe feiten


Indiendatum: 1 mrt. 2023

​ In 23 lidstaten is het gebruik van wilde dieren in circussen reeds verboden vanwege welzijnsproblemen voor dieren en de openbare veiligheid. In 2021 hebben 1 miljoen burgers daarom opgeroepen tot een Europees verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen1. Uit nieuw onderzoek blijkt dat 89 procent van de 73 dieren die tussen 2015 en 2021 uit Europese circussen zijn gered, lijdt door mentale problemen zoals gedragsproblemen en zelfverwonding, of fysieke problemen heeft door bijvoorbeeld bruut verwijderen van klauwen. De geredde dieren hebben minstens één jaar moeten optreden in circussen, onder andere in Frankrijk, Spanje en Duitsland2.

  1. Kan de Commissie aangeven of zij geschrokken is van de conclusies van het onderzoek?
  2. Is de Commissie nog altijd van mening dat zij geen enkele bevoegdheid heeft en verantwoordelijkheid draagt om een einde te maken aan het gebruik van wilde dieren in circussen in de EU?
  3. Is de Commissie bereid om, gezien de ernstige feiten van het onderzoek en het gebrek aan draagvlak onder de lidstaten en de samenleving, in gesprek te gaan met de vier lidstaten die nog geen verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen hebben, namelijk Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje?

Interessant voor jou

Vragen over het gevaar voor de volksgezondheid door pelsdierfokkerijen

Lees verder

Mondelinge vraag over een verbod van het doden van kuikens van kippen en eenden in het EU-recht

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer