Vragen over de export van 780 jonge stieren op het schip Nadera


Indiendatum: 29 sep. 2022

Op 2 september 2022 zijn vanuit de Franse haven Setè 780 jonge stieren op het schip Nadera geëxporteerd naar Algerije. Op 4 september 2022 is het schip geweigerd, wegens gezondheidsrisico’s door het ontbreken van eenduidige documenten over aanwezigheid of bewijs van vaccinatie tegen Infectieuze Boviene Rhinotracheitis. Het schip heeft op 19 september Algerije verlaten en is op 23 september aangemeerd in Setè, waarna de dieren zijn vervoerd naar het slachthuis in Aveyron.

  1. Deelt de Commissie de mening dat het onacceptabel is dat deze dieren drie weken lang op zee onderweg zijn geweest naar hun dood en dat dit transport vanuit Frankrijk zonder geldige of eenduidige documenten niet toegestaan had mogen worden?
  2. Welke stappen heeft de Commissie ondernomen om het lijden van de dieren aan boord van het schip Nadera zo snel mogelijk te eindigen?
  3. Kan de Commissie inmiddels aangeven wat ‘de meest geschikte koers voor de toekomst is’, zoals aangekondigd na de scheepsrampen met de Karim Allah en Elbeik in 20211, en welke stappen zij nog voor de herziening van Richtlijn 1/2005 onderneemt om gelijkaardige situaties te voorkomen, zoals ingrijpen, ondersteuning bieden aan de lidstaten bij administratieve en bureaucratische problemen en export van levende dieren stopzetten?

https://www.europarl.europa.eu...

Indiendatum: 29 sep. 2022
Antwoorddatum: 22 nov. 2022

1. Without prejudice to the role of the Commission as guardian of the Treaties, Member States are primarily responsible for the implementation of EU legislation on animal health and welfare and the related certifications for export. However, the Commission will continue to assist Member States in their efforts to prevent unfortunate events such as the one reported by the Honorable Member, from occurring.

2. The Commission’s services were in close contact with the French authorities throughout the incident, working together to ensure the respect of EU legislation on the health and welfare of the animals and to keep the delay to the nearest slaughterhouse as short as possible. The Commission was informed by the French authorities of all the measures taken to protect the welfare of the animals concerned during the event.

3. The Commission is carrying out an Impact Assessment of potential policy options to revise Regulation (EC) No 1/2005[1], supported by scientific opinions of the European Food Safety Authority (EFSA). The risks related to the transport of animals by sea are considered in preparation of the revision of the legislation. In parallel, the Commission is preparing legal acts to strengthen the official controls related to the protection of animals transported by sea.

  • [1] Council Regulation (EC) No 1/2005 of 22 December 2004 on the protection of animals during transport, OJ L 3, 5.1.2005, p. 1.

Interessant voor jou

Mondelinge vraag over de strategische doelstellingen van de EU voor de 19e bijeenkomst van de Conferentie van de Partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) in Panama

Lees verder

Vragen over de vervanging van de giftigste bestrijdingsmiddelen door veiligere alternatieven

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer