Steun voor bezwaar tegen langere EU-goed­keuring voor hormoon­ver­sto­rende onkruid­be­strijders


25 september 2019

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft woensdag bezwaar gemaakt tegen een langere Europese goedkeuring voor de onkruidbestrijders 'flumioxazine' en 'chlorotoluron'. Ze stemde voor de bezwaarmoties, ingediend door de Partij voor de Dieren.

De onkruidbestrijders zijn in EU-wetgeving geclassificeerd als hormoonverstorend en schadelijk voor de voortplanting. Daarnaast zijn ze gevaarlijk voor vissen en ongewervelde waterdieren. De goedkeuring is daarmee in strijd met de wet, aldus de Partij voor de Dieren.

"Europese pesticidewetgeving schrijft voor dat landbouwgif niet goedgekeurd mag worden niet als het hormoonverstorend of toxisch voor de voortplanting is. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat flumioxazine en chlorotoluron dat wel zijn. De Europese Commissie handelt in strijd met wet en wetenschap door dit gif op de markt te houden," zegt Hazekamp.

In totaal wil de Europese Commissie voor 63 gifstoffen de goedkeuring verlengen met een jaar.

"Ondanks grote woorden naar aanleiding van het burgerinitiatief over glyfosaat, verzuimt de Europese Commissie nog steeds volksgezondheid en milieu te beschermen tegen gif dat al lang verboden had moeten zijn. De EU loopt aan de leiband van de gifindustrie en dat moet stoppen," zegt Hazekamp.

Het voltallige Europees Parlement buigt zich in oktober over Hazekamps bezwaarmoties. Als de moties dan opnieuw steun krijgen, dan moet de Europese Commissie haar besluit heroverwegen.

Gerelateerd nieuws

Anja Hazekamp benoemd tot voorzitter dierenwelzijnsverbond in Europees Parlement

Anja Hazekamp is donderdag benoemd tot nieuwe voorzitter van het partijoverstijgende Europese samenwerkingsverband voor diere...

Lees verder

Brussel overweegt strafprocedure Roemenië wegens horrortransport offerschapen

De Europese Commissie gaat een controle doen in Roemenië naar aanleiding van het horrortransport van 70 duizend schapen dat h...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee