Europees Parlement wil scha­de­lijke visserij verbieden in klein deel van 'beschermde' natuur­ge­bieden


3 mei 2022

Het Europees Parlement wil schadelijke visserijmethoden verbieden in 'strikt beschermde natuurgebieden'. Dat betekent dat in het merendeel van alle beschermde zeegebieden nog steeds gevist zal mogen worden met schadelijk vistuig. Wel wil het parlement bodemberoerende visserij verbieden in gebieden waar veel koolstof in de bodem zit, om te voorkomen dat de koolstof die daar is opgeslagen vrijkomt. Ook wil het parlement alle milieuschadelijke extractieve industriële activiteiten verbieden in alle beschermde zeegebieden, in het bijzonder mijnbouw en het boren naar fossiele brandstoffen.

Volgens Europarlementariër Anja Hazekamp steunt het Europees Parlement weliswaar enige ambitie voor betere bescherming van zeereservaten, maar neemt het slechts halfslachtig stelling tegen schadelijke visserij in natuurgebieden. "Het gebruik van bodemsleepnetten is een van de meest destructieve manieren om vis te vangen. Met loodzware en gigantische netten wordt de zeebodem omgeploegd op zoek naar vissoorten die dichtbij de oceaanbodem leven. De netten veroorzaken onherstelbare schade aan koraalriffen, vissen en ander leven onder water. Dit soort destructieve activiteiten moet je niet willen in beschermde zeereservaten," vindt Hazekamp.

Als bodemvisserij inderdaad enkel verboden wordt in 'strikt beschermde gebieden', betekent dit dat deze milieuschadelijke methode in 2030 in 10% van de Europese wateren verboden zal zijn. In tweederde van de 'beschermde' gebieden zou de destructieve visserijmethode nog steeds worden toegestaan.

Maar het parlement nam ook een aantal ambitieuze voorstellen aan, die werden ingediend door onder meer de Partij voor de Dieren. Een voorstel om alle extractieve industriële activiteiten, zoals mijnbouw en het boren naar fossiele brandstoffen, te verbieden in beschermde zeegebieden kreeg wél steun van het Europees Parlement. "Dat is positief: habitatverlies, mijnbouw en vervuiling hebben grote impact op het leven in zee. Bovendien is visserij ook een extractieve activiteit," merkt Hazekamp op.

Het parlement steunde ook een voorstel dat de EU oproept om dringend iets te doen aan de schadelijke gevolgen van bodemberoerend vistuig. De stemming is dus ook uit te leggen als een indirecte oproep van het Europees Parlement om schadelijke visserij te verbieden in alle natuurgebieden.

"Maar we hadden liever een nog duidelijkere stellingname van het Europees Parlement gezien," zegt Hazekamp. "Volgens het vooraanstaande IPBES is visserij de allergrootste oorzaak van marine biodiversiteitsverlies. Die oorzaak moet worden aangepakt."

"Oceanen vormen de levensader van onze planeet. Ze produceren meer dan 50% van alle zuurstof op aarde, ze regelen ons klimaat en slaan enorme hoeveelheden CO2 op in de zeebodem. Ze voorzien ons van voedsel, vervoer, recreatie en hebben een intrinsieke waarde: ze vormen het grootste ecosysteem op onze aarde. De Partij voor de Dieren blijft zich inzetten voor échte bescherming van onze oceanen."

Gerelateerd nieuws

Opinie: Het wordt tijd dat Europa onze oceanen écht gaat beschermen

Gepubliceerd in Trouw op 3 mei 2022 Europa wil 30 procent van onze zeeën het stempel geven van beschermde natuur. Dat is moo...

Lees verder

Europees Parlement steunt ambitie meer biologische landbouw

Het Europees Parlement steunt plannen om meer voedsel biologisch te produceren. Een meerderheid stemde dinsdag in met het Bio...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee