Europees Parlement voor schrappen veilig­heids­be­oor­deling gentech­voedsel


7 februari 2024

Het Europees Parlement heeft woensdag met een meerderheid van 307 tegen 263 leden ingestemd met het vrijgeven van voedselgewassen waarvan het DNA met nieuwe technieken is aangepast. Een meerderheid vindt dat veiligheidsbeoordelingen niet langer nodig zijn voor nieuwe gentechgewassen. “Veiligheidsbeoordelingen zijn van groot belang om risico’s van gentechgewassen voor de natuur en onze gezondheid uit te sluiten. Het is zeer zorgelijk dat gentechgewassen zonder veiligheidsbeoordeling in ons milieu en op ons bord terecht komen als deze wet doorgaat. "De biotech-industrie heeft alles op alles gezet om de regels voor gentech af te schaffen. Zeer zorgelijk dat de lobby van multinationals het in Brussel wint van de belangen van milieu, consumenten en boeren," zegt Europarlementariër en medeonderhandelaar Anja Hazekamp in reactie op de stemming.

Keuzevrijheid

Wel staat het parlement erop dat er op het etiket van gentechvoedsel de aanduiding "nieuwe genomische technieken" wordt vermeld. Een voorstel daartoe werd aangenomen. "Keuzevrijheid voor consumenten is belangrijk. Uit onderzoek komt duidelijk naar voren dat Nederlanders willen weten of ze gentechvoedsel op hun bord krijgen; ze willen de keuze hebben om daar wel of niet voor te kiezen. Die keuzevrijheid bereik je enkel door een vermelding op het etiket,” aldus Anja Hazekamp.

Biologisch

Ook voor biologische voedselproducenten is keuzevrijheid van groot belang. Het huidige voorstel garandeert echter niet dat biologische boeren gentechvrij kunnen blijven. Zo worden geen maatregelen genomen om te voorkomen dat biologische gewassen op de akker worden vermengd met gentechgewassen. Daardoor wordt ook verderop in de voedselketen een gentechvrije keuze heel moeilijk,” zegt Hazekamp.

Hoe nu verder?

Nu het Europees Parlement heeft gestemd voor het vrijgeven van nieuw gentechvoedsel, is het van belang welk standpunt de nationale EU-ministers innemen.

Enkel de Europese landbouwministers kunnen nu nog ervoor zorgen dat veiligheidsbeoordelingen wel verplicht blijven. Ook de vraag of er inderdaad een etiket op gentechvoedsel komt is afhankelijk van het standpunt dat de Ministers innemen.

De Tweede Kamer riep de Nederlandse minister Adema (Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit) afgelopen oktober per motie op om de keuzevrijheid van consumenten te waarborgen en ervoor te zorgen dat de biologische sector gentech-vrij kan blijven.

Gerelateerd nieuws

Milieucommissie Europees Parlement stemt voor vrijgeven nieuw gentechvoedsel

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft woesdag met een meerderheid van 47 tegen 31 leden ingestemd met het vrijg...

Lees verder

Natuurherstelwet goedgekeurd door Europees Parlement!

Het Europees Parlement heeft dinsdag in meerderheid - 329 stemmen vóór en 275 tegen - gestemd voor de invoering van de Europe...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee