“EU-noodplan om klimaat en biodi­ver­siteit te slacht­of­feren voor vee-industrie onver­ant­woord”


23 maart 2022

Europarlementariër Anja Hazekamp reageert kritisch op het door Brussel aangekondigde plan om dier, natuur en milieu in nog grotere mate te slachtofferen voor productie van veevoer en voor het in standhouden van de vee-industrie. “Duurzaamheidsmaatregelen worden op de lange baan geschoven. Het is onverantwoord om natuurbescherming te verwaarlozen in een tijd dat 1 miljoen plant- en diersoorten met uitsterven bedreigd zijn. Het is onverantwoord om de overcapaciteit van de klimaatslopende vee-industrie met belastinggeld in stand te houden, terwijl we in een wereldwijde klimaatcrisis zitten. Door de oorlog in Oekraïne is minder veevoer beschikbaar. Dan moet je juist minder dieren houden en je richten op directe voedselproductie voor de mens. Niet op het voeden van megastallen ten koste van dier, natuur en milieu. Je helpt voedselproductie niet door deze minder duurzaam te maken,” aldus Hazekamp in reactie op de aangekondigde plannen.

Woensdagavond debatteert het Europees Parlement over het maatregelenpakket en voedselzekerheid in de Europese Unie. Op donderdag neemt het parlement een officieel standpunt in middels een stemming over een resolutie. De Partij voor de Dieren heeft een reeks voorstellen ingediend om in te zetten op duurzame voedselproductie en voedselzekerheid op de lange termijn. Zo stelt Hazekamp een tijdelijk fokverbod voor de veehouderij voor om te anticiperen op verminderd aanbod van veevoer uit Oekraïne.