Amen­dement Hazekamp: roept de Europese Commissie en de lidstaten op nauw­keurige statis­tieken over de productie en handel van konij­nen­vlees te verza­melen en bij te werken


15 september 2016

Amendment 17

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan

Motion for a resolution

Minimum Standards for the Protection of Farm Rabbits
PE587.419 - 2016/2077(INI)

Motion for a resolution
Recital 19 a (new)

Amendment

19 a. Calls upon the Commission, in particular Eurostat, and the Member States to collect and produce regularly updated and accurate statistics on rabbit meat production and rabbit meat trade;


Status

Voor

Tegen

Word lid

    Word lid Doneer