Amen­dement Hazekamp: gezien de conclusies van de studie van het RIVM over "Veehou­derij en Gezondheid van Omwo­nenden"


28 november 2017

Amendement 8

Anja Hazekamp

Ontwerpverslag
De huidige situatie en de vooruitzichten van de schapen- en geitensector
(2017/2117(INI))

Ontwerpresolutie
Visum 6 ter (nieuw)

Amendement

– gezien de conclusies van de studie die in 2016 door het Nederlands Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is gepubliceerd naar "Veehouderij en Gezondheid van Omwonenden" en de conclusies van de aanvullende studie naar "Analyse van gezondheidseffecten, risicofactoren en uitstoot van bio-aerosolen" die in 2017 is gepubliceerd,


Status

Voor

Tegen

Word lid

    Word lid Doneer