Stem­ver­klaring over de resolutie van het Europees Parlement over het cultureel herstel van Europa


25 september 2020

De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan kunst en cultuur. Een creatieve samenleving is een samenleving met brede ontplooiingsmogelijkheden. Kunst en cultuur zorgen voor een verrijking van het leven en staan voor de immateriële waarden die de Partij voor de Dieren belangrijk vindt. Bovendien is cultuur van onmisbaar belang om diversiteit te bevorderen en grote problemen, zoals racisme en klimaatverandering, te bestrijden.

De COVID 19-crisis heeft enorme gevolgen voor de culturele en creatieve sector in Europa. Een sector die sowieso al te maken heeft met een hoog aantal freelance banen, onregelmatige inkomens en lage overheidssteun, maar door de COVID19-crisis ook nog eens 80 procent van de omzet heeft verloren.

Hoewel de Partij voor de Dieren geen voorstander is van het herstelplan Next Generation EU, hebben we toch deze resolutie gesteund. De culturele en creatieve sector is immers hard geraakt door de crisis, maar is een ondergeschoven kindje in vergelijking met de immense steun waar andere sectoren op kunnen rekenen. Juist in deze onzekere tijden moeten we de culturele en creatieve sector nog meer waarderen en een grotere rol toekennen in de samenleving.

Interessant voor jou

Bijdrage milieucommissie over de bijenrichtlijn en de bescherming van bestuivers tijdens een gedachtewisseling met Julia Klöckner, Duits minister van Voedsel en Landbouw

Lees verder

Bijdrage visserijcommissie over de overbevissing van kabeljauw, haring en andere bedreigde vissoorten in de Oostzee

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer