Stem­ver­klaring over de bevoegdheid van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen


26 november 2014

Bevoegdheid van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen

(A8-0028/2014 - Kay Swinburne)

Anja Hazekamp

Als banken niet aan hun verplichtingen voldoen of onvoldoende rapporteren aan de toezichthouders moeten ze keihard aangepakt worden door de bevoegde nationale autoriteiten. De Partij voor de Dieren is tegen het overdragen van bevoegdheden aan de Europese Centrale Bank of de Banken Unie. Dit zijn geen democratische instellingen, waardoor de publieke en democratische controle van banken verder wordt beperkt. De Europese Centrale Bank heeft een reputatie van vaagheid en gebrek aan transparantie en het dubbelmandaat van de ECB is een gevaarlijke mix van monetair beleid en bankensupervisie.