Bijdrage plenaire verga­dering over onder­voeding bij kinderen in ontwik­ke­lings­landen


27 november 2014

Anja Hazekamp (PvdD): Wereldwijd wordt er voldoende voedsel geproduceerd om iedereen te voeden. En toch gaan er vanavond één miljard mensen met honger naar bed, waaronder 250 miljoen kinderen. De Partij voor de Dieren vindt dat onacceptabel. De belangrijkste oorzaken van honger en ondervoeding blijven echter onderbelicht. Dat zijn ons eigen landbouwbeleid en ons eigen consumptiepatroon. Wij kunnen met het huidige areaal aan akkerbouwgebieden 10 miljard mensen voeden, onder de voorwaarde dat wij stoppen om het grootste deel van onze granen en gewassen aan veevoer te besteden, aan biobrandstof. 70% van het akkerbouwareaal wordt gebruikt om dieren te voeden in plaats van mensen.

Om dat te bereiken moet het Brusselse landbouwbeleid drastisch worden hervormd en moeten wij stoppen met het spekken van onze eigen boeren met 363 miljard euro aan landbouwsubsidies, moeten wij stoppen met het dumpen van overschotten van de landbouw in ontwikkelingslanden. De beste maatregel is echter eenvoudig en goedkoop: ons consumptiepatroon. Wij moeten minder vlees gaan eten! Elke vijf seconden sterft een kind van de honger. Tijdens mijn spreektijd hier van anderhalve minuut waren dat 18 kinderen! Dat is onacceptabel en daar moeten en kunnen wij iets aan doen.

Daarom steunen wij de maatregelen zoals die zijn voorgesteld door de rapporteur; en voorts zijn wij van mening dat de landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

Interessant voor jou

Stemverklaring over de digitale interne markt

Lees verder

Bijdrage verzoekschriftencommissie over het couperen van biggenstaarten

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer