Bijdrage plenaire verga­dering over het Europees Burger­ini­ti­atief 'Stop het ontvinnen van haaien'


11 mei 2023

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, commissaris, haaien hebben een onmisbare functie in het onderwaterecosysteem. En toch worden jaarlijks wereldwijd meer dan 100 miljoen haaien gedood, met name voor hun vinnen. En de haaienvissers – ook in Europa – maken zich daarbij geregeld schuldig aan het ontvinnen van levende haaien, een illegale praktijk waarbij de vinnen van de nog levende haaien worden afgesneden, waarna de dieren hulpeloos terug in zee worden gegooid. Deze gruwelijke haaienjacht heeft ertoe geleid dat 167 haaiensoorten met uitsterven worden bedreigd.

1,1 miljoen burgers hebben een burgerinitiatief ondertekend om de handel in haaienvinnen te stoppen en daarmee ook de gruwelijke jacht te beëindigen. Maar onder druk van de Zuid—Europese visserijlobby weigert dit Parlement om actie te ondernemen. Ik roep de Eurocommissaris op om deze burgers en de haaien niet in de steek te laten en op te staan voor de bescherming van haaien wereldwijd.

En voorts ben ik van mening dat de Europese landbouw- en visserijsubsidies moeten worden afgeschaft.

[...]

Meneer Millán Mon, u zegt dat het vooral in het buitenland gebeurt, dat die vinnen uit Azië komen, omdat het in Europa al zo lang verboden is.

Nu weten we dat met name de Spaanse vloot, Spaanse vissersschepen toch met enige regelmaat betrapt worden voor het proberen om vinnen aan te landen zonder dat de haaien daaraan vastzitten. Zo werden bijvoorbeeld in december nog twee schepen aangehouden omdat ze in totaal 13 ton aan losgesneden haaienvinnen wilden aanlanden.

Wat doet u in uw eigen land om deze praktijk echt ook hard aan te pakken? Want alleen maar wijzen naar landen buiten Europa is niet genoeg.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over bescherming en herstel van mariene ecosystemen voor een duurzame en veerkrachtige visserij

Lees verder

Bijdrage landbouwcommissie tijdens een gedachtewisseling met EFSA over de risicobeoordeling van glyfosaat

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer