Bijdrage plenaire verga­dering over de presen­tatie van het college van commis­sa­rissen en het programma van de Europese Commissie


27 november 2019

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, de belangen van multinationals staan lijnrecht tegenover de belangen van mensen, dieren, natuur en milieu. Dat zie je bijvoorbeeld bij de energietransitie, en dat zie je bij het toelaten van schadelijk landbouwgif en gmo's. De Europese Commissie heeft hierover veel macht en daarom is het van cruciaal belang dat de eurocommissarissen onafhankelijk zijn.

Hoe is het in godsnaam mogelijk dat hier personen naar voren worden geschoven die financiële belangen hebben in multinationals zoals Bayer-Monsanto of olie- en gasbedrijven, bedrijven die miljoenen euro's uitgeven om het Europese beleid naar hun hand te zetten? En dan de beoogde klimaatcommissaris, de heer Timmermans, die ontkent dat een krimp van de vee-industrie noodzakelijk is om de klimaatverandering tegen te gaan, terwijl dit al onomstotelijk vaststaat.

Het is teleurstellend dat de ambities van deze Commissie volstrekt ontoereikend zijn om de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis op te lossen. De Partij voor de Dieren heeft daarom weinig vertrouwen in deze Commissie, maar multinationals vast wel.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering om een spoeddebat over de onacceptabele omstandigheden bij diertransporten naar derde landen aan de agenda toe te voegen

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over de bescherming van bos- en milieuactivisten in de EU

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer