Bijdrage plenaire verga­dering over de over­een­komst EU-Oekraïne tot wijziging van de handels­pre­fe­renties voor vlees van pluimvee en berei­dingen daarvan, waarin wordt voorzien door de asso­ci­a­tie­over­een­komst EU-Oekraïne


25 november 2019

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, al voor het afsluiten van het associatieakkoord met Oekraïne werd gewaarschuwd voor de dumping van Oekraïense plofkippen op de Europese markt. Toch werd het verdrag erdoor gedrukt, inclusief een enorme fout waardoor plofkipgigant MHP onbeperkt kip naar Europa kon vervoeren. Kunt u zeggen of er opzet in het spel was bij het tot stand komen van deze fout, of durft de Commissie toe te geven dat zij enorm heeft geblunderd bij de onderhandelingen?

Oekraïne weigert deze fout uit het verdrag te halen, tenzij de EU een megaquotum van 50.000 ton extra kip accepteert. Een schande! De Europese Commissie heeft maanden geleden al aangegeven dat het bedrijf MHP niet aan onze milieuregels en dierenwelzijnsregels voldoet. Hoe kunt u dit dan toelaten? U weet toch dat dit ten koste gaat van de Europese boeren, het milieu en de omwonenden van deze gigastallen?

Voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.