Bijdrage mili­eu­com­missie tijdens gedach­te­wis­seling met WHO, EFSA en de Europese Commissie over glyfosaat


1 december 2015

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. De manier waarop het nieuwe EFSA-advies over glyfosaat tot stand is gekomen is ronduit schandalig en een onderzoeksinstituut onwaardig. Glyfosaat dreigt het symbool te worden voor wat er fout gaat in Europa. Het economische groei-denken waarbij geld belangrijker wordt dan natuur, milieu, dieren en mensen.

Het EFSA-advies over glyfosaat is gebaseerd op heel veel onderzoeken, veel meer dan het advies van het IARC (WHO). Veel bronnen zijn niet gepubliceerd, zijn in opdracht van de industrie uitgevoerd of zijn grotendeels gebaseerd op het onderzoek van het Duitse Bundesinstitut für Risikobewertung. Het EFSA-rapport is omgeven door schandalen. Onze Duitse collega's hebben van dichtbij kunnen meemaken hoe principes als onafhankelijkheid en objectiviteit met voeten zijn getreden.

Het IARC heeft een zeer groot aantal onderzoeken geëavuleerd en komt tot de conclusie dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is. En zij hebben geen lezersbrieven van Monsanto meegenomen in hun beoordeling.

Voorzitter, daar bovenop komt nog een brief van 96 gerenommeerde wetenschappers vanuit de hele wereld. Zij noemen het EFSA-rapport ontransparant, misleidend, wetenschappelijk onacceptabel en niet gedekt door de voorliggende data. Ik sluit me aan bij hun oproep om glyfosaat niet opnieuw toe te staan. Mocht de Commissie dat toch gaan doen, dan zal mijn fractie alles in het werk stellen om dat te voorkomen. Ik hoop met steun van veel andere fracties hier in de milieucommissie.

Europese Commissie, als u 'waarschijnlijk kankerverwekkend' geen reden vindt om glyfosaat direct te verbieden, dan kan 'waarschijnlijk kankerverwekkend' zéker geen reden zijn om glyfosaat toe te staan. Dank u wel.

Interessant voor jou

Stemverklaring over de bestrijding van kinderarmoede

Lees verder

Bijdrage verzoekschriftencommissie over het importeren van paardenvlees

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer