Bijdrage land­bouw­com­missie - vragen aan directeur-generaal Jerzy Bogdan Plewa


23 juli 2014

Vragen aan de directeur-generaal in de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter. Deze commissie is niet alleen verantwoordelijk voor de agrarische bedrijven, deze commissie is ook verantwoordelijk voor het welzijn van dieren. Er zijn veel zaken die het welzijn van dieren ernstig kunnen bedreigen. Denk bijvoorbeeld aan de internationale transporten van dieren. Levende dieren, die soms dagenlang door Europa worden vervoerd. Denk bijvoorbeeld aan het onverdoofd slachten van dieren. Denk bijvoorbeeld aan het houden van dieren in ondeugdelijke huisvestingssystemen. Maar denk ook aan de gevolgen van de schaalvergroting, zeker ook in de melkveehouderij. Na het wegvallen van het melkquotum moeten veel kleine bedrijven noodgedwongen stoppen. Dit heeft ook grote gevolgen voor het welzijn van koeien. Deze koeien worden opgesloten in grote stallen en komen nooit meer in de wei. Ondanks het belang van dierenwelzijn en ondanks de verantwoordelijkheid die deze commissie heeft, heb ik u hierover geen woord horen zeggen.

Kunt u aangeven welke concrete plannen u heeft om het welzijn van dieren te verbeteren? En bent u bereid om de Transportrichtlijn te herzien en deze zo spoedig mogelijk naar het Parlement te sturen?

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie - vragen aan Italiaans Minister van Landbouw Maurizio Martina

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer