Bijdrage land­bouw­com­missie over Russische sancties


4 september 2014

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter. In een wereld die in brand staat is het noodzakelijk om verstandige keuzes te maken. En om de te leren van het verleden en juist nieuwe wegen in te slaan. Het voorstel voor stimulering van het eten van meer groente en fruit spreekt mij daarom wel aan. Er is sprake van een aantal grote crises die de wereld teisteren. Een klimaatcrisis, een biodiversiteitscrisis, een watercrisis. Het streven naar productieverhoging in de Europese landbouw loopt tegen de grenzen aan van de draagkracht van de aarde.

Is de Commissie het met mij eens dat oneindige groei op een eindige planeet onmogelijk is?

Is de Commissie het met mij eens dat productieverhoging in deze moeilijke tijden onverstandig is en dat we juist nu moeten investeren in duurzaamheid en kleinschaligheid?

Is de Commissie het met mij eens dat we de boeren juist nu moeten helpen om te schakelen naar organische productie voor de lokale en regionale markt?

Deze tijd vraagt om solidariteit en lotsverbondenheid. Ook met mensen buiten de agrarische sector, en ook met niet-Europeanen.

Is de Commissie het met mij eens dat het zoeken naar nieuwe afzetmarkten om onze bulkproducten en overschotten te dumpen, de markt in andere delen van de wereld verstoort en niet kunstmatig moet worden gestimuleerd?

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie - vragen aan Italiaans Minister van Landbouw Maurizio Martina

Lees verder

Stemverklaring over associatieovereenkomst EU-Oekraine

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer