Bijdrage land­bouw­com­missie over de gedach­te­wis­seling met Commis­saris Wopke Hoekstra over de bijdrage van de land­bouw­sector aan de klimaat­doel­stel­lingen van de Unie


19 maart 2024

Anja Hazekamp (PvdD):

Voor geen van de sectoren is er hier een ‘way out’. Dat geldt voor ons allemaal, dat geldt voor de industrie en dat geldt dus ook voor de boeren.

Dat was de belofte van Commissaris Hoekstra vlak voor zijn aantreden. Ik hoor graag of hij nog steeds achter deze uitspraken staat.

Want vijf maanden en onacceptabele en gevaarlijke ‘boerenprotesten’ later, is de weg weer helemaal vrij gemaakt.

“De tractoren verschijnen, de groene plannen verdwijnen”, zoals dagblad NRC onlangs heel treffend kopte.

Het wetsvoorstel om landbouwgif te verminderen? Geschrapt.

Nieuwe dierenwelzijnsregels? Nergens te vinden.

Landbouw vergroenen? Laat maar zitten.

Een beetje landbouwgrond gebruiken voor biodiversiteit? Hoeft ook niet meer.

Uitstoot verminderen? Ach welnee.

Milieuregels toepassen? Alleen als je er zin in hebt.

Het is echt stuitend hoe de landbouwindustrie hier in Brussel alles voor elkaar krijgt.

Klimaatwetgeving is er niet om boeren te pesten.

Klimaatwetgeving is er voor ons allemaal.

Commissaris, u weet toch ook dat er geen weg terug is als u zo doorgaat. Dat u niets meer voor elkaar krijgt bij de volgende hervormingen.

No way out of no way back... Waar kiest u voor?

Interessant voor jou

Bijdrage milieucommissie over het onderzoeksrapport van het Europees Chemicaliënagentschap over PVC en PVC-additieven

Lees verder

Bijdrage milieucommissie over "één stof, één beoordeling” - hervorming voor de beoordeling van chemische stoffen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer