Bijdrage debat Tweede Kamer over de Staat van de Europese Unie


16 mei 2024

Anja Hazekamp (PvdD): Ik wil vandaag stilstaan bij de ecologische staat van de Europese Unie. 81% van onze natuur is in slechte staat. Oceanen worden omgeploegd en leeggevist voor economisch gewin; zelfs tot diep in de ‘beschermde’ zeegebieden.

En jaarlijks houdt de Europese vee-industrie zo’n 8,5 miljard dieren: in kooien, in megastallen. Met desastreuze gevolgen voor natuur, klimaat, dierenwelzijn en onze eigen gezondheid.

Heel even leek, na de vorige EU-verkiezingen, zelfs in Brussel het besef door te dringen dat mensen en dieren niet kunnen leven zonder een leefbare aarde.

De Green Deal werd gepresenteerd.

Een klein aantal plannen uit de Green Deal konden we succesvol over de streep trekken. Maar veel van de beloofde acties voor dier, natuur en milieu is uitgesteld of afgezwakt. Europa zwicht voor druk van de agro-industrie, pesticidefabrikanten als Bayer Monsanto en fossiele grootvervuilers als Shell.

Ik noem een paar voorbeelden:

De Natuurherstelwet die zó hard nodig is om onze beschadigde natuur te laten herstellen. Maar nu niet dreigt door te gaan door toedoen van Nederland.

Als Nederland de Natuurherstelwet niet steunt, torpedeert het een natuurherstelplan dat bedoeld is voor een groot deel van het Europese continent. Wegen nationale, economische kortetermijnbelangen daar echt tegen op?

Dan de pesticidereductiewet: geschrapt.

Elke dag wordt er 1 miljoen kilo landbouwgif verkocht in de Europese Unie. Gif dat terecht komt op ons voedsel en in ons milieu. En dat hele nare ziektes veroorzaakt, zoals Parkinson en kanker. Boeren en hun buren lopen het grootste gevaar. En ik vind het dan ook werkelijk schandalig dat partijen die zeggen op te komen voor het platteland een wet gesaboteerd hebben die gifgebruik zou verminderen.

Het in de handel houden van gevaarlijk landbouwgif is niet in het belang van boeren en burgers. Maar enkel in het belang van multinationals, die jaarlijks tientallen miljarden verdienen met hun gif-verkoop. Wat gaat het kabinet doen om burgers eindelijk te beschermen tegen gevaarlijk landbouwgif.

Voorzitter, de beloofde wetgeving voor dieren en ons milieu staat de komende verkiezingen op het spel.

Agro- en gifreuzen dreigen het Europese landbouw- en milieubeleid volledig naar hun hand te zetten. En hetzelfde dreigt nu ook hier te gebeuren in Nederland.

Een politieke partij die is opgericht door en voor de Europese agro-industrie dreigt in het nieuwe Kabinet het landbouwbeleid te gaan bepalen.

In ons land zijn nu al te weinig insecten om alle planten te bestuiven. Dit nieuwe Kabinet steekt haar kop in het zand en wil daar niets aan doen. Megastallen mogen openblijven, Schiphol mag doorgroeien. En we gaan met z'n allen gewoon weer 130 rijden op de snelweg.

Onze Noordzee wordt gedegradeerd tot ‘visserij-akker’ waar gevist mag worden met de allerschadelijkste visserijmethoden.

De totale uitputting van onze natuur en obze leefomgeving. Voor kortzichtigeconomische gewin. Over de rug van mensen, dieren, natuur, milieu en het klimaat.

Is dit nu werkelijk het land dat we willen achterlaten voor onze kinderen?

Is dit het Europa dat we willen achterlaten voor toekomstige generaties?

De maatregelen liggen klaar om onze leefomgeving te beschermen. Om onze planeet leefbaar te houden voor mens en dier.

Dat we nu doorpakken is letterlijk van wereldbelang.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage milieucommissie over de methoden voor de beoordeling van gezondheids- en milieurisico's en sociaaleconomische vraagstukken in verband met planten die zijn verkregen met behulp van bepaalde nieuwe genomicatechnieken (NGT's)

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer