Waarom zitten wij bij de fractie GUE/NGL in Europa?


Wij kiezen voor vrij en onaf­han­kelijk kunnen stemmen, in plaats van frac­tie­dis­ci­pline!

De Partij voor de Dieren heeft zich aangesloten bij het groene Nordic Green Left (NGL). Deze groep vormt samen met GUE de fractie GUE/NGL. We willen op onze belangrijkste kernthema's zoals dierenwelzijn, klimaat, milieu en privacy, geen concessies doen en altijd vast kunnen houden aan onze eigen idealen.

Vrijwel alle andere Europese fracties hebben "fractiediscipline": dan moet een partij altijd met de hele fractie mee stemmen, óók als ze het eigenlijk niet met die stemming eens zijn. GUE/NGL kent als een van de weinige fracteis géén fractiediscipline.

Hierdoor is de Partij voor de Dieren volledig onafhankelijk van de andere partijen binnen deze groep, en volledig vrij in ons stemgedrag: we kunnen altijd zelf bepalen of we ergens voor of tegen stemmen. Het mooie aan GUE/NGL is dus dat we hierdoor altijd onze eigen keuzes kunnen maken bij stemmingen, en niet worden beïnvloed door de andere partijen binnen de Europese fractie!

De belangen van onze planeet overstijgen de traditionele links/rechts tegenstelling. Met name om deze reden hechten we groot belang aan de keuzevrijheid en onafhankelijkheid die we in GUE/NGL hebben. Door het confederale karakter van GUE/NGL zijn de aangesloten partijen en Europarlementariërs volledig vrij in hun stemgedrag. We maken onze eigen afwegingen, los van het stemgedrag van de groep, en hoeven daardoor nooit in strijd met onze idealen vóór of tegen voorstellen te stemmen. Dat is bij andere Europese fracties veelal niet het geval.

Bovendien kunnen we door de vrijheid die we in deze groep hebben, helemaal onze eigen koers varen. Zo zijn we lid van de commissies (landbouw, milieu en visserij) die het belangrijkste zijn voor onze kernthema's en zijn we vrij om onderwerpen te agenderen die we als Partij voor de Dieren willen agenderen.

Tegelijkertijd profiteren we wél van de voordelen die aansluiting bij een EU-fractie biedt, zoals meer spreektijd in debatten en meer invloed op besluiten die in Brussel worden genomen. Niet aansluiten bij een Europese groepering is geen optie: dan is je invloed verwaarloosbaar.