Monde­linge vraag in de plenaire zitting over prijs­in­flatie


Indiendatum: 17 jan. 2023

Eerste vraag

Dank u voorzitter.

Voedsel is een mensenrecht. We moeten ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot gezond voedsel. Uit het onderzoek van de Commissie blijkt dat er een risico is dat stijgende voedselprijzen ervoor zorgen dat mensen ongezonder gaan eten. Dat moeten we voorkomen. En dat kan, door het schrappen van de btw op groente en fruit, in heel de EU. Hoe gaat de Commissie er voor zorgen dat burgers in alle landen toegang hebben tot betaalbaar groente en fruit, zonder BTW?

Dank u wel.

Vervolgvraag

Dank u. Uiteraard beslissen de lidstaten zelf over hun BTW, maar ik wil de Commissie toch aanmoedigen om de Lidstaten zeer actief te gaan wijzen op de mogelijkheid en de vele voordelen van het schrapen van de BTW op groente en fruit.

Ik wil de Commissie ook op het hard drukken om niet te zwichten voor de lobby van de gevestigde belangen van de intensieve landbouwindustrie om aangekondigde duurzaamheidsmaatregelen te schrappen. Zonder een gezonde planeet is gezond voedsel onmogelijk. De focus moet op het verzekeren van de voedselzekerheid op de lange termijn liggen.