Welzijn van huis­dieren voorop


Op dit moment worden in Europa nauwelijks eisen gesteld aan het houden van dieren. Dieren die volkomen ongeschikt zijn als huisdier, zoals kangoeroes of wasberen, mogen straffeloos worden gehouden en verhandeld. De Partij voor de Dieren wil daarvan af. We zetten ons in voor een goede bescherming van huisdieren in Europa.

• Er komt een korte Europese positieflijst, waarop dieren staan die geschikt zijn om als huisdier te houden. Dieren die niet op die lijst staan mogen niet meer worden gehouden of verhandeld.
• Wij willen een einde aan de barbaarse behandeling van zwerfhonden en -katten in Europa. Er komt een plan van aanpak om de zwerfdierenproblematiek op een goede en diervriendelijke wijze te verminderen. De EU ondersteunt projecten om zwerfdieren te vangen, te steriliseren of te castreren en terug te plaatsen.
• Het op grote schaal fokken van zoveel mogelijk huisdieren om die via internet en dierenwinkels te verkopen (broodfokkerij) wordt verboden. Puppyfabrieken en de malafide handel in (huis)dieren worden keihard aangepakt. Er komt een Europese chipplicht voor honden en katten en een verplicht Europees registratiesysteem voor alle huisdieren. Zo bestrijden we malafide dierenfokkers en zorgen we er tegelijk voor dat vermiste dieren kunnen worden teruggevonden.
• De Partij voor de Dieren wil minimumeisen voor de huisvesting en verzorging van huisdieren. Solitaire huisvesting van sociale dieren wordt verboden evenals de verkoop van kommen en te kleine hokken en kooien.
• Europa bestrijdt het fokken van huisdieren met extreme uiterlijke kenmerken en andere erfelijke aandoeningen. Er komt een einde aan het fokken van ‘designer cats’ en doorgefokte honden. Inteelt wordt verboden in de dierenfokkerij.
• Het aantal verkoopkanalen van dieren wordt beperkt om impulsaankopen te voorkomen. Er komt een verbod op de verkoop van dieren via internet (Facebook), in tuincentra, op markten en braderieën.
• Europa verbiedt het couperen van oren en staarten.

Het standpunt Welzijn van huisdieren voorop is onderdeel van: Dierenrechten

Word lid

    Learn More Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws