Welvaart anders meten


In 2018 groeide de economie in de EU met zo’n twee procent. Ook in de jaren daarvoor was er sprake van (macro)economische groei. Maar een groeiende economie betekent niet per definitie dat het goed gaat met de samenleving of dat burgers gelukkig zijn. Niet meer welvaart, maar meer welzijn moet het kompas zijn van de Europese samenwerking. Een prettige leefomgeving, schone lucht en een gezonde natuur tellen bij de berekening van de Europese bruto binnenlandse producten niet mee als een positieve bijdrage aan onze welvaart.

Activiteiten die het milieu, de volksgezondheid of het dierenwelzijn schaden, zoals de vee-industrie, kolencentrales en gaswinning, echter wel. Dat is niet logisch. De Partij voor de Dieren wil betere instrumenten om de koers van de economie te bepalen.

Voor het bepalen en sturen van het Europees beleid gaat de EU indicatoren gebruiken die richting geven aan een duurzame en solidaire economie. Daarin staan biodiversiteit, dierenwelzijn, bestaanszekerheid en een schone en veilige leefomgeving centraal.

Het standpunt Welvaart anders meten is onderdeel van: Economie: je geld of je leven?

Word lid

    Learn More Doneer