Vissen


 • Antibioticagebruik visserij

  De Partij voor de Dieren is tegen het gebruik van (gentech) vaccins tegen dierziektes in de visindustrie. Door de ontwikkeling van de intensieve viskwekerij kunnen virussen zich gemakkelijk verspreiden.

  In kwekerijen worden vissen in hoge dichtheden gehouden, krijgen ze hormonen toegediend en worden ze op verschillende manieren gemanipuleerd om voortplanting en groei te bevorderen en om de uitbraak van ziekten te voorkomen. Het injecteren en de bijbehorende verdoving van bijvoorbeeld zalmen zorgt bovendien voor veel stress, die zelfs in het overlijden van de vissen kan resulteren.


  Meer informatie
 • Geen viskwekerijen

  Viskwekerijen vormen een nieuwe bio-industrie en lossen bovendien het probleem van de overbevissing niet op: veel gekweekte vissen worden gevoerd met wild gevangen vis. Ze zijn niet duurzaam en verre van diervriendelijk.

  • Er komen geen nieuwe viskwekerijen, zolang het welzijn van de vissen niet kan worden gegarandeerd en de vissen worden gevoerd met wildvangst.
  • Voor bestaande viskwekerijen komt er een toets op dierenwelzijn en duurzaamheid. Kwekerijen die niet aan de eisen van dierenwelzijn en duurzaamheid voldoen, krijgen geen nieuwe vergunning.
  • Bedwelming van vissen vóór de slacht wordt de standaardprocedure in viskwekerijen.
  • Er komen strikte regels voor antibioticagebruik. De preventieve toepassing van antibiotica stopt.

  Meer informatie
 • Levend koken kreeften, krabben, schelpdieren

  De Partij voor de Dieren is fel tegenstander van het levend koken van schaal- en schelpdieren. Het levend koken van schaal- en schelpdieren is volstrekt onnodig en stelt het dier bloot aan grote en langdurige stress. De doodsstrijd kan 3 minuten duren waarbij het dier probeert te ontsnappen. Wij vinden het onacceptabel dat schaal- en schelpdieren levend in kokend water worden gegooid ten behoeve van menselijke consumptie. Het slachten van dieren moet altijd gepaard gaan met voorafgaande verdoving.

  Meer informatie
 • Pulskorvisserij

  Pulskorvisserij, waarbij bodemvissen met stroomstoten de visnetten in worden ingejaagd, is een extra dieronvriendelijke techniek die vissen ernstig kan verwonden. Daarnaast wordt met de techniek nog steeds schade toegebracht aan de zeebodem. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat de EU het verbod op pulskorvisserij handhaaft.

  Meer informatie
 • Vangsten beperken

  Onze zeeën en oceanen worden ernstig bedreigd. Eén op de drie vispopulaties in Europa wordt overbevist. In zuidelijke wateren als de Middellandse Zee is dat zelfs 90%. Behalve onze ‘eigen’ wateren plunderen Europese vissers ook visgebieden buiten Europa, bijvoorbeeld voor de kust van Afrika. De Partij voor de Dieren wil af van het idee dat een vis niets waard is als hij niet wordt gevangen door de mens. We willen respect voor de intrinsieke waarde van het leven onder water en een onmiddellijk verbod op overbevissing.

  • Overbevissing wordt verboden. Niet alleen het aantal vissen, maar ook de totale populatieopbouw wordt meegewogen bij het bepalen van de toegestane vangsten.
  • 30% van de Europese wateren wordt aangewezen als beschermd natuurgebied, waar niet meer mag worden gevist.
  • Waar ecosystemen en visbestanden er slecht aan toe zijn, komt een moratorium op de visvangst om de natuur de kans te geven zich te herstellen. Voor de meest kwetsbare soorten als paling, kabeljauw en tonijn wordt op korte termijn een vangstverbod ingesteld.
  • De EU bouwt de overcapaciteit van de vissersvloot af.
  • De Partij voor de Dieren wil visserijsubsidies per direct afschaffen. De visserijcapaciteit voor overzeese EU-gebieden wordt niet vergroot.
  • Het bedwelmen van vissen, direct nadat ze gevangen zijn en vóórdat ze geslacht worden, wordt de standaardpraktijk aan boord van alle vissersschepen. Er komt een verbod op vangst- en dodingsmethoden die gepaard gaan met langdurig lijden van vissen.
  • Destructieve visserijtechnieken worden beëindigd. Monstertrawlers, drijvende visfabrieken, diepzeevisserij en boomkorren die met sleepnetten de zeebodem verwoesten behoren tot de verleden tijd.
  • Pulskorvisserij, waarbij bodemvissen met stroomstoten de visnetten in worden ingejaagd, is een extra dieronvriendelijke techniek die vissen ernstig kan verwonden. Daarnaast wordt met de techniek nog steeds schade toegebracht aan de zeebodem. Daarom handhaaft de EU het verbod op pulskorvisserij.
  • Er komt een strikte naleving van bestaande afspraken om schadelijke visserijpraktijken tegen te gaan. Het verbod op het dumpen van gevangen vis op zee om commercieel aantrekkelijker vissen te kunnen vangen (highgrading), wordt streng gecontroleerd, onder andere via camera’s of toezicht aan boord op kosten van de sector.
  • Vissersboten van reders die zich niet aan de regels houden gaan aan de ketting.
  • De EU gaat bijvangsten fors verminderen met een verbod op niet-selectieve visserijmethoden.
  • Bijvangsten worden geregistreerd en aangeland, waarna ze worden verrekend met de vangstquota, die daardoor naar beneden worden bijgesteld.
  • Visserijmethoden waarbij bijvangst van zeevogels, zeezoogdieren en schildpadden plaatsvindt, worden verboden.
  • De Partij voor de Dieren wil af van het gebruik van staandwant en drijfnetten. In deze staande of drijvende muren komen onder andere bruinvissen vast te zitten, die hierdoor stikken.

  Meer informatie
 • Welzijn van ongewervelde zeedieren

  Kreeften, krabben en andere ongewervelde zeedieren worden in de Europese Unie door geen enkele wet beschermd. Dat terwijl er toenemend bewijs is dat ongewervelde zeedieren wel degelijk gevoel hebben en pijn kunnen ervaren.

  • Het levend koken van kreeften, krabben en garnalen wordt verboden.
  • Kreeften en krabben mogen niet langer levend verkocht worden.
  • De Europese conventie voor bescherming van landbouwdieren wordt uitgebreid, zodat deze ook geldt voor ongewervelde dieren die pijn kunnen ervaren.

  Meer informatie

Het standpunt Vissen is onderdeel van: Landbouw en voedsel

Word lid

    Learn More Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen
Nieuws