Slimmer vervoer


Het verkeer is verantwoordelijk voor een kwart van de uitstoot van broeikasgassen in Europa. De Partij voor de Dieren pleit voor het terugdringen van transport over de weg en het stimuleren van milieuvriendelijker vervoer.

• Er komt een Europees masterplan om het openbaar vervoer sterk te verbeteren, met betere treinverbinding tussen belangrijke steden. Ambtenaren, politici en vertegenwoordigers van de EU in functie reizen binnen Europa met de trein als de reisafstand minder is dan 750 kilometer.
• Vervoermiddelen worden veel schoner en zuiniger; Europa wordt koploper in milieunormen voor voer- en vaartuigen.
• De in de luchtvaart en zeevaart geldende vrijstelling voor btw en accijns wordt opgeheven. ‘De vervuiler betaalt’ wordt ook de regel in de luchtvaart en de zeevaart. Vluchten naar en vanuit Europa worden CO2-belastingplichtig.
• De EU bevordert efficiënt en milieuvriendelijk goederentransport per trein en over water.

Het standpunt Slimmer vervoer is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie