Schone lucht en schoon water


Jaarlijks overlijden 12.000 mensen in Nederland en 400.000 mensen in Europa door luchtvervuiling. De vee-industrie, de zware industrie, de luchtvaart en het verkeer zijn de grootste vervuilers. Het oppervlaktewater is vervuild met landbouwgif, meststoffen en - steeds vaker - met resten van medicijnen. De Partij voor de Dieren vindt dat iedereen recht heeft op schone lucht en schoon water.

• Europa neemt de richtlijnen over van de Wereldgezondheidsorganisatie voor fijnstof, ozon, stikstofdioxide en zwaveldioxide als harde grenswaarden. Er komt ook een strenge Europese norm voor roet.
• De normen voor luchtkwaliteit in openbare gebouwen, met name scholen, worden gecontroleerd en gehandhaafd.
• Europa verzet zich tegen pogingen van lidstaten om de EU-norm voor luchtkwaliteit af te zwakken. Ze komt met strengere aanbevelingen en sancties voor lidstaten die zich niet aan de regels houden.
• Europa neemt bronmaatregelen om de oppervlaktewatervervuiling door medicijnresten terug te brengen.
• De Partij voor de Dieren wil af van kunstgrasvelden in Europa. Zo voorkomen we vervuiling van water en bodem door zware metalen uit de rubberkorrels op de kunstgrasvelden.

Het standpunt Schone lucht en schoon water is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie

Word lid

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Europees Parlement stemt in met ambi­tieuze plannen voor duurzaam, gezond en dier­vrien­delijk voedsel

Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid (452 voor, 170 tegen, 76 onthoudingen) ingestemd met door de Partij voor de Dieren bepleite plannen voor een gezonder en duurzaam voedselsysteem. Milieuvervuiling door overbemesting en het gebruik van landbouwgif en antibiotica voor voedselproductie moet minstens vijftig procent minder zijn in 2030. Daarnaast stemde het parlement voor verminde...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws