Schone lucht en schoon water


Jaarlijks overlijden 12.000 mensen in Nederland en 400.000 mensen in Europa door luchtvervuiling. De vee-industrie, de zware industrie, de luchtvaart en het verkeer zijn de grootste vervuilers. Het oppervlaktewater is vervuild met landbouwgif, meststoffen en - steeds vaker - met resten van medicijnen. De Partij voor de Dieren vindt dat iedereen recht heeft op schone lucht en schoon water.

• Europa neemt de richtlijnen over van de Wereldgezondheidsorganisatie voor fijnstof, ozon, stikstofdioxide en zwaveldioxide als harde grenswaarden. Er komt ook een strenge Europese norm voor roet.
• De normen voor luchtkwaliteit in openbare gebouwen, met name scholen, worden gecontroleerd en gehandhaafd.
• Europa verzet zich tegen pogingen van lidstaten om de EU-norm voor luchtkwaliteit af te zwakken. Ze komt met strengere aanbevelingen en sancties voor lidstaten die zich niet aan de regels houden.
• Europa neemt bronmaatregelen om de oppervlaktewatervervuiling door medicijnresten terug te brengen.
• De Partij voor de Dieren wil af van kunstgrasvelden in Europa. Zo voorkomen we vervuiling van water en bodem door zware metalen uit de rubberkorrels op de kunstgrasvelden.

Het standpunt Schone lucht en schoon water is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie

Word lid

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Partij voor de Dieren stemt tegen nieuwe EU-regels hernieuwbare energie

“Bossen verbranden is niet duurzaam”

Europarlementariër Anja Hazekamp heeft woensdag tegen de herziening van de EU-wet voor hernieuwbare energie gestemd. “De Partij voor de Dieren is voor ambitieuze en bindende doelstellingen om het gebruik van duurzame hernieuwbare energie in Europa te bevorderen. Maar Brussel maakt een grote fout door te kiezen voor biomassa en het verbranden van bossen. Hoe belangrijker een foute energiebron als b...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws