Privacy waar­borgen


De Partij voor de Dieren staat voor de vrije persoonlijke levenssfeer van burgers en hecht veel waarde aan privacy. We maken met zijn allen steeds meer gebruik van mobiele apps, social media en Over-The-Top (OTT) communicatiediensten als Whatsapp, Skype en Facebook Messenger. De Partij voor de Dieren wil dat Europa de privacy van gebruikers van online (communicatie)diensten beter waarborgt. Vertrouwelijke gebruikersdata worden wat ons betreft niet doorverkocht of ingezet voor commercieel gewin. Het is een illusie om te denken dat je een samenleving veiliger maakt door mensen hun privacy af te nemen. We willen dat Europa niet langer meewerkt aan ongeoorloofde privacyschendingen. De EU moet vaart zetten achter het aanpassen van de Europese e-Privacy regels, om de persoonlijke levenssfeer van gebruikers van OTT-diensten en andere internetdiensten te waarborgen.

Het standpunt Privacy waarborgen is onderdeel van: Veiligheid, privacy en burgerrechten