Persoons­ge­gevens beschermen


De EU gaat persoonsgegevens op het hoogste niveau beschermen. Alleen wanneer sprake is van een concrete verdenking die door de rechter wordt getoetst mogen politie, justitie en inlichtingendienstengegevens over burgers opvragen bij bedrijven. Burgers krijgen meer zicht op de gegevens die over hen zijn opgeslagen en betere mogelijkheden zich uit datasystemen te laten verwijderen. Bedrijven melden hoe vaak ze gegevens ten behoeve van justitie openbaar hebben moeten maken.

Het verzamelen en opslaan van gegevens van Europese burgers en bedrijven door buitenlandse
inlichtingendiensten is onacceptabel. De EU treft maatregelen om deze privacyschendingen zo
spoedig mogelijk te stoppen. Het huidige EU-US privacyshield is niet afdoende en wordt verbeterd.

Al het Europese beleid op het gebied van aftappen, verzamelen en opslaan van gegevens van
burgers wordt scherp herzien in het belang van de privacy. Zo komt er een einde aan de bewaarplicht
voor telefoon- en internetgegevens, het doorgeven van passagiersgegevens aan de VS, de
inzage in Europese banktransacties door de VS en de verplichte opname van vingerafdrukken in
reisdocumenten.

Het standpunt Persoonsgegevens beschermen is onderdeel van: Veiligheid, privacy en burgerrechten