Oog voor alter­na­tieven


Voor het eerst in de geschiedenis verlaat een lidstaat de Europese Unie. De Brexit leidt zowel in de Europese Unie als in het Verenigd Koninkrijk tot onzekerheid. Niettemin hebben landen het democratische recht om uit de EU te stappen. We willen daarom dat de EU zich beter voorbereidt op de mogelijkheid dat een lidstaat uit de EU of uit de euro wil stappen. Democratie en het welzijn van mensen, dieren en het milieu moeten daarbij altijd voorop staan.

• De EU moet zorgen dat er scenario’s klaarliggen voor het geval een land de EU of de euro wil verlaten, zodat een eventueel vertrek zo soepel mogelijk verloopt; zowel voor het vertrekkende land als voor de overblijvende EU-landen. De rechten van EU-burgers die verblijven in een vertrekkende lidstaat moeten geborgd blijven.
• Eurolanden moeten de mogelijkheid hebben om de muntunie te verlaten als lidmaatschap hen belet democratisch beleid te voeren. Uitbreiding van de eurozone vinden wij geen goed idee.
• De EU handhaaft milieu- en dierenwelzijnseisen als het met een vertrekkende lidstaat (handels)afspraken maakt over een vertrek. Diertransporten vanuit en naar lidstaten die uit de EU stappen, worden stopgezet.
• Lidstaten die dreigen te bezwijken onder hun schuldenlast krijgen hulp bij de wederopbouw van hun economie op een manier die te dragen is door de bevolking en niet destructief is voor dieren, natuur en milieu. Verantwoorde schuldsanering vormt daarbij het uitgangspunt.
• Constructies als het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) wijzen we af: we willen niet dat een lidstaat als Nederland garant staat voor tientallen miljarden zonder zeggenschap te hebben over de besteding van deze gelden. Het begrotingsrecht van de nationale parlementen mag niet worden aangetast.

Word lid

    Learn More Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen