Hulp­bronnen eerlijk delen


Om conflicten te voorkomen is duurzaam beheer van de Aarde essentieel, net als het zorgen voor een rechtvaardige verdeling van voedsel en hulpbronnen. De winning van materialen die EU-landen importeren, zorgt vaak voor grote schade aan mensen, dieren en milieu. Dat moet anders.

• Er komen harde duurzaamheidseisen voor de import en winning van al onze grondstoffen.
Grondstoffen uit conflictgebieden, waar de delving van de stoffen gepaard gaat met oorlog of onderdrukking, zoals kinderarbeid, worden geweerd.
• Ook voor mijnbouwbedrijven komen er strengere regels. Hierin worden de rechten van de lokale bevolking beschermd en milieu- en natuurvoorwaarden voor de winning van grondstoffen geborgd.
• Grote bedrijven geven verplicht inzicht in de herkomst van de materialen die zij gebruiken en de omstandigheden in de productieketen. Ze publiceren jaarlijks een winst- en verliesrekening voor mensen, dieren, natuur, milieu en klimaat.
• De EU stopt met het exporteren van afvalproducten en giftige stoffen naar ontwikkelingslanden om deze daar goedkoop te laten verwerken.

Het standpunt Hulpbronnen eerlijk delen is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie