Hulp­bronnen eerlijk delen


Om conflicten te voorkomen is duurzaam beheer van de Aarde essentieel, net als het zorgen voor een rechtvaardige verdeling van voedsel en hulpbronnen. De winning van materialen die EU-landen importeren, zorgt vaak voor grote schade aan mensen, dieren en milieu. Dat moet anders.

• Er komen harde duurzaamheidseisen voor de import en winning van al onze grondstoffen.
Grondstoffen uit conflictgebieden, waar de delving van de stoffen gepaard gaat met oorlog of onderdrukking, zoals kinderarbeid, worden geweerd.
• Ook voor mijnbouwbedrijven komen er strengere regels. Hierin worden de rechten van de lokale bevolking beschermd en milieu- en natuurvoorwaarden voor de winning van grondstoffen geborgd.
• Grote bedrijven geven verplicht inzicht in de herkomst van de materialen die zij gebruiken en de omstandigheden in de productieketen. Ze publiceren jaarlijks een winst- en verliesrekening voor mensen, dieren, natuur, milieu en klimaat.
• De EU stopt met het exporteren van afvalproducten en giftige stoffen naar ontwikkelingslanden om deze daar goedkoop te laten verwerken.

Het standpunt Hulpbronnen eerlijk delen is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie

Word lid

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Partij voor de Dieren stemt tegen Europese klimaatwet

De doelen schieten tekort en de aanpak is te vrijblijvend

De EU-fractie van de Partij voor de Dieren heeft donderdag tegen de Europese klimaatwet gestemd. “De doelen in deze wet schieten tekort. De aanpak is te vrijblijvend. Met deze wet houden we de opwarming van de aarde niet onder de 1.5 graden en dat zal desastreuze gevolgen hebben. Daarom stem ik met pijn in het hart tegen deze klimaatwet,” aldus Europarlementariër Anja Hazekamp tijdens het plenaire...