Homo­hu­welijk


Het uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is dat respect en tolerantie de maatstaven moeten vormen binnen onze samenleving. Daarin past natuurlijk ook respect voor de seksuele geaardheid van eenieder. Europese lidstaten moeten worden aangespoord om de burgerlijke staat van hun wederzijdse inwoners te erkennen. Dat je getrouwd bent met iemand van hetzelfde geslacht mag in geen enkele lidstaat betekenen dat jij en je partner worden gediscrimineerd.

Het standpunt Homohuwelijk is onderdeel van: Gelijke kansen voor iedereen