Gelijke kansen voor iedereen


 • Arbeidsmigratie

  De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de vrije toetreding van arbeidsmigranten. Deze maakt werknemers uit nieuwe lidstaten kwetsbaar en creëert een spiraal van problemen die nauwelijks is te doorbreken. Om uitbuiting en verdringing te voorkomen, pleiten we voor regulering van de arbeidsmigratie.

  De vrije toetreding van arbeidsmigranten uit landen als Polen heeft geleid tot uitbuiting van arbeidskrachten, verdringing op de arbeidsmarkt en problemen op de woningmarkt. Deze problemen ondermijnen bovendien de solidariteit onder Europese burgers. Om verdere problemen te voorkomen pleiten we voor regulering van de toetreding van arbeidsmigranten uit nieuwe lidstaten als Roemenië, Bulgarije en Kroatië.

  Meer informatie
 • Discriminatie

  De Europese Unie staat voor gelijke rechten van alle burgers in haar lidstaten. Discriminatie is onacceptabel, op welke grond dan ook. Landen in de EU bestrijden alle vormen van discriminatie op basis van etniciteit, geslacht, overtuiging of geaardheid. Alle EU-lidstaten dienen het uiterste te doen om discriminatie van mensen van verschillende seksen, met diverse seksuele en genderoriëntaties (LHBTIQA+) te voorkomen.

  Meer informatie
 • Homohuwelijk

  Het uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is dat respect en tolerantie de maatstaven moeten vormen binnen onze samenleving. Daarin past natuurlijk ook respect voor de seksuele geaardheid van eenieder. Europese lidstaten moeten worden aangespoord om de burgerlijke staat van hun wederzijdse inwoners te erkennen. Dat je getrouwd bent met iemand van hetzelfde geslacht mag in geen enkele lidstaat betekenen dat jij en je partner worden gediscrimineerd.

  Meer informatie

Het standpunt Gelijke kansen voor iedereen is onderdeel van: Veiligheid, privacy en burgerrechten