Europese minister van Financiën


Lidstaten houden volledige zeggenschap over hun eigen begrotingen. Er komt géén Europese minister van Financiën. De bevoegdheid van nationale parlementen om namens het volk te besluiten over de inning en besteding van belastinggeld mag niet worden aangetast.

Het standpunt Europese minister van Financiën is onderdeel van: Een rechtvaardig Europa

Word lid

    Learn More Doneer