Europese Commissie


De stem van het volk klinkt onvoldoende door in de Europese besluitvorming. Een groot deel van de Brusselse macht ligt bij de Europese Commissie, een ondemocratisch bestuursorgaan waar burgers en volksvertegenwoordigers nauwelijks vat op hebben. Regeringsleiders en ministers vergaderen in Brussel achter gesloten deuren. Daarbij worden ingrijpende afspraken gemaakt die vaak onvoldoende zijn afgestemd met de burger of met zijn vertegenwoordigers. We willen betere democratische controle op de besluiten die in Brussel worden genomen.

De nationale parlementen en het Europarlement moeten daarom meer mogelijkheden krijgen om de Europese Commissie te controleren bij het sluiten van verdragen met landen buiten de EU. De Europese Commissie wordt ook kleiner, want niet elke lidstaat hoeft een eigen commissaris te hebben. Eurocommissarissen moeten individueel – niet enkel als collectief - weggestuurd kunnen worden als een meerderheid van het parlement dat nodig acht.

Het standpunt Europese Commissie is onderdeel van: Veiligheid, privacy en burgerrechten