Europa kan de helft goedkoper


De begroting van de Europese Unie bedraagt naar verwachting zo’n 1135 miljard euro voor de periode 2021-2027; geld dat belastingbetalers in de lidstaten moeten opbrengen. De Partij voor de Dieren vindt veel Europese subsidies en fondsen ongewenst en wil dat Brussel de grootste kostenpost, namelijk landbouw- en visserijsubsidies, afschaft.

• De Europese meerjarenbegroting werkt als een creditcard: de EU geeft altijd meer uit dan was begroot, waardoor lidstaten keer op keer meer moeten betalen dan was afgesproken. De Partij voor de Dieren vindt dit onverantwoord en wil af van het rekkelijk meerjarig kader.
• Landbouw- en visserijsubsidies vormen verreweg de grootste kostenpost van de EU en worden zo snel mogelijk beëindigd.
• Structuurfondsen zijn nergens voor nodig. Het is niet de taak van de EU om regionaal beleid te voeren. Door het schrappen van structuurbeleid besparen we een derde op de EU-begroting.
• Duizenden Europese ambtenaren verdienen meer dan de Nederlandse minister-president. De Partij voor de Dieren wil dat hoge salarissen van ambtenaren en Eurocommissarissen fors omlaag gaan.

Het standpunt Europa kan de helft goedkoper is onderdeel van: Economie: je geld of je leven?