Europa


 • Belastingontwijking- of ontduiking

  Belastingontwijking en -ontduiking moeten worden tegengegaan. De EU verplicht bedrijven tot
  transparantie over de door hen betaalde belastingen. De lidstaten werken nauw samen in de strijd tegen belastingontwijking of -ontduiking van multinationals en stemmen, waar mogelijk, vrijwillig af met betrekking tot belastingtarieven. Europa moet actief communiceren over lidstaten die de strijd tegen belastingontwijking of -ontduiking keer op keer frustreren.

  Meer informatie
 • Europees asielbeleid

  De Partij voor de Dieren pleit voor gedeelde solidariteit, maar de verantwoordelijkheid voor het asielbeleid moet in handen blijven van de individuele lidstaten en dus ook van Nederland. We zijn voor een gezamenlijk Europees beleid ten aanzien van de buitengrenzen van de EU. De EU ziet erop toe dat de lidstaten zorgen voor een eerlijke en snelle asielprocedure en voor een humane opvang van vluchtelingen.

  Meer informatie
 • Europees leger

  De Partij voor de Dieren is tegen de vorming van een gemeenschappelijk Europees leger. We willen dat Nederland, en niet Brussel, gaat over de inzet van onze militairen.

  Meer informatie
 • Europees pensioenstelsel

  Voorstellen voor de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie, een Europees leger of Europese pensioenstelsels wijzen we af. Zulke zaken kunnen landen beter nationaal regelen. Nationale parlementen moeten meer ruimte krijgen om Brusselse inmenging met basisvoorzieningen als
  pensioenen, huisvesting, sociale zekerheid en gezondheidszorg een halt toe te roepen.

  Meer informatie
 • Europese minister van Financiën

  Lidstaten houden volledige zeggenschap over hun eigen begrotingen. Er komt géén Europese minister van Financiën. De bevoegdheid van nationale parlementen om namens het volk te besluiten over de inning en besteding van belastinggeld mag niet worden aangetast.

  Meer informatie
 • Toetreding nieuwe lidstaten

  De Partij voor de Dieren is tegen de toetreding van nieuwe lidstaten. Europa is te snel uitgebreid met landen die daar niet klaar voor waren. Hoe groter de EU is geworden, hoe meer de Europese regels die van de laagste gemene deler zijn geworden. Vooral op het gebied van dierenwelzijn is dit pijnlijk duidelijk geworden. Al jaren heeft Europa geen wetten meer aangenomen om het immense dierenleed in de intensieve veehouderij tegen te gaan, en zelfs bestaande regels worden niet nageleefd.

  Meer informatie
 • Uittreden EU-lidstaten

  Landen hebben het democratische recht om uit de EU te stappen. We willen daarom dat de EU zich beter voorbereidt op de mogelijkheid dat een lidstaat uit de EU of uit de euro wil stappen. Democratie en het welzijn van mensen, dieren en het milieu moeten daarbij altijd voorop staan. De EU moet zorgen dat er scenario’s klaarliggen voor het geval een land de EU of de euro wil verlaten, zodat een eventueel vertrek zo soepel mogelijk verloopt; zowel voor het vertrekkende land als voor de overblijvende EU-landen. De rechten van EU-burgers die verblijven in een vertrekkende lidstaat moeten geborgd blijven.

  Meer informatie
 • Verhuiscircus Straatsburg

  Er komt een einde aan de geldverslindende en milieuvervuilende verhuizingen tussen Brussel en Straatsburg. Het Europees Parlement vergadert voortaan alleen nog in Brussel.

  Meer informatie

Het standpunt Europa is onderdeel van: Een rechtvaardig Europa

Word lid

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws