Energie besparen en verduur­zamen


Het huidige energiebeleid van de EU is onvoldoende om de opwarming van de Aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. Europa is verslaafd aan fossiele brandstoffen. Energiebesparing is de eerste en goedkoopste stap naar een duurzaam energiebeleid. Energie die niet wordt verbruikt hoeft ook niet (fossiel of duurzaam) te worden geproduceerd. Een gezonde toekomst ligt daarnaast in duurzame, decentrale energievoorziening. Deze is niet alleen noodzakelijk voor het milieu en de natuur, maar maakt ons ook minder afhankelijk van olie- en gasproducerende landen. Lokaal en kleinschalig energie opwekken biedt tevens goede kansen voor groene werkgelegenheid.

• Europa gaat 50% energie besparen in 2030 door middel van bindende nationale energiebesparingsdoelen.
• Het aandeel duurzaam geproduceerde energie bedraagt minstens 60% in 2030. In de EU wordt in 2040 alle energie duurzaam opgewekt.
• Energiezuinig bouwen wordt de norm. Door huizen en gebouwen te isoleren, het energieverbruik sterk te reduceren en energie lokaal en duurzaam op te wekken, wordt de bebouwde omgeving netto energieproducent.
• De EU stelt strikte normen vast voor energiegebruik van apparaten, vervoersmiddelen en datacentra. Extreem verspillende apparaten zoals terrasverwarmers komen niet meer op de markt.
• Aan subsidies of korting op energiebelastingen voor grootverbruikers komt een einde. Lidstaten houden de vrijheid om niet-duurzame energie extra te belasten.
• Alle investeringen in energieonderzoek door de Europese Unie richten zich voortaan op duurzame energieproductie en energiebesparing.
• Biobrandstoffen, biomassabijstook en mestvergisting zijn geen duurzame vormen van energie, maar uitwassen van een ontspoord landbouwsysteem. Er gaan geen subsidies meer naartoe. Aan verplichte bijmenging komt per direct een einde. De import van hout en palmolie voor energieproductie stopt.
• Kerncentrales gaan dicht. We verzetten ons tegen ondergrondse opslag van kernafval.
• Ook vloeibaar gas afkomstig uit schaliegas (LNG) is niet langer welkom in Europa.
• Duurzame energie krijgt voorrang op het energienetwerk. Europa zorgt voor ‘slimme energienetten’ (smart grids), die gevoed worden door groene, kleinschalig en decentraal opgewekte energie. De privacy van de gebruikers en leveranciers mag daarbij niet in de knel komen.

Word lid

    Learn More Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Nieuws