Elek­tro­mag­ne­tische velden / 5G


De Partij voor de Dieren bepleit voorzichtigheid in onze algemene omgang met elektromagnetische velden. Over de mogelijke risico’s van 5G is nog veel onduidelijk. Voordat 5G netwerken worden uitgerold moeten de mogelijke gevolgen onderzocht worden. Daarbij wordt proefdieronderzoek expliciet uitgesloten.

Het standpunt Elektromagnetische velden / 5G is onderdeel van: Veiligheid, privacy en burgerrechten