Discri­mi­natie


De Europese Unie staat voor gelijke rechten van alle burgers in haar lidstaten. Discriminatie is onacceptabel, op welke grond dan ook. Landen in de EU bestrijden alle vormen van discriminatie op basis van etniciteit, geslacht, overtuiging of geaardheid. Alle EU-lidstaten dienen het uiterste te doen om discriminatie van mensen van verschillende seksen, met diverse seksuele en genderoriëntaties (LHBTIQA+) te voorkomen.

Het standpunt Discriminatie is onderdeel van: Gelijke kansen voor iedereen