Dieren­welzijn bepleiten


Wereldwijd is het dierenleed enorm. Buiten Europa worden jaarlijks meer dan zestig miljard dieren gehouden en geslacht – de overgrote meerderheid van hen leeft in bedroevende omstandigheden. Het aantal dieren in de proefdier- en bontindustrie loopt in de tientallen miljoenen. Talloze dieren zijn slachtoffer van de jacht, stroperij of van wreed vermaak – dat laatste vaak in de toeristensector. De EU kan daar in internationale forums en contacten wat aan doen door als pleitbezorger van dierenwelzijn op te treden.

• De EU treedt actief op om bij de Verenigde Naties een Universele Verklaring voor Dierenwelzijn aangenomen te krijgen.
• De Partij voor de Dieren wil dat de EU en haar lidstaten hun diplomatieke kanalen inzetten om ernstige vormen van dierenleed tegen te gaan – zoals bij de galberen en het ‘hondenfestival Yulin’ in China en de walvisjacht en dolfijnenslacht door Japan.
• Dierenwelzijn krijgt een volwaardige plek binnen Europese hulp-, ontwikkelings- en duurzaamheidsprogramma’s.
• In afspraken of verdragen met landen buiten de EU gaat dierenwelzijn een van de expliciete criteria zijn.
• De EU sluit geen nieuwe verdragen of akkoorden met landen die nog steeds op walvissen en/of andere zeezoogdieren jagen, of die jacht nu openlijk met commerciële doeleinden plaatsvindt, of onder het mom van ‘wetenschappelijk onderzoek’.

Het standpunt Dierenwelzijn bepleiten is onderdeel van: Dierenrechten

Word lid

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws