Dieren­welzijn bepleiten


Wereldwijd is het dierenleed enorm. Buiten Europa worden jaarlijks meer dan zestig miljard dieren gehouden en geslacht – de overgrote meerderheid van hen leeft in bedroevende omstandigheden. Het aantal dieren in de proefdier- en bontindustrie loopt in de tientallen miljoenen. Talloze dieren zijn slachtoffer van de jacht, stroperij of van wreed vermaak – dat laatste vaak in de toeristensector. De EU kan daar in internationale forums en contacten wat aan doen door als pleitbezorger van dierenwelzijn op te treden.

• De EU treedt actief op om bij de Verenigde Naties een Universele Verklaring voor Dierenwelzijn aangenomen te krijgen.
• De Partij voor de Dieren wil dat de EU en haar lidstaten hun diplomatieke kanalen inzetten om ernstige vormen van dierenleed tegen te gaan – zoals bij de galberen en het ‘hondenfestival Yulin’ in China en de walvisjacht en dolfijnenslacht door Japan.
• Dierenwelzijn krijgt een volwaardige plek binnen Europese hulp-, ontwikkelings- en duurzaamheidsprogramma’s.
• In afspraken of verdragen met landen buiten de EU gaat dierenwelzijn een van de expliciete criteria zijn.
• De EU sluit geen nieuwe verdragen of akkoorden met landen die nog steeds op walvissen en/of andere zeezoogdieren jagen, of die jacht nu openlijk met commerciële doeleinden plaatsvindt, of onder het mom van ‘wetenschappelijk onderzoek’.

Word lid

    Learn More Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen
Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws