Dieren­welzijn bepleiten


Wereldwijd is het dierenleed enorm. Buiten Europa worden jaarlijks meer dan zestig miljard dieren gehouden en geslacht – de overgrote meerderheid van hen leeft in bedroevende omstandigheden. Het aantal dieren in de proefdier- en bontindustrie loopt in de tientallen miljoenen. Talloze dieren zijn slachtoffer van de jacht, stroperij of van wreed vermaak – dat laatste vaak in de toeristensector. De EU kan daar in internationale forums en contacten wat aan doen door als pleitbezorger van dierenwelzijn op te treden.

• De EU treedt actief op om bij de Verenigde Naties een Universele Verklaring voor Dierenwelzijn aangenomen te krijgen.
• De Partij voor de Dieren wil dat de EU en haar lidstaten hun diplomatieke kanalen inzetten om ernstige vormen van dierenleed tegen te gaan – zoals bij de galberen en het ‘hondenfestival Yulin’ in China en de walvisjacht en dolfijnenslacht door Japan.
• Dierenwelzijn krijgt een volwaardige plek binnen Europese hulp-, ontwikkelings- en duurzaamheidsprogramma’s.
• In afspraken of verdragen met landen buiten de EU gaat dierenwelzijn een van de expliciete criteria zijn.
• De EU sluit geen nieuwe verdragen of akkoorden met landen die nog steeds op walvissen en/of andere zeezoogdieren jagen, of die jacht nu openlijk met commerciële doeleinden plaatsvindt, of onder het mom van ‘wetenschappelijk onderzoek’.

Het standpunt Dierenwelzijn bepleiten is onderdeel van: Dierenrechten

Word lid

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Europees Parlement stemt in met ambi­tieuze plannen voor duurzaam, gezond en dier­vrien­delijk voedsel

Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid (452 voor, 170 tegen, 76 onthoudingen) ingestemd met door de Partij voor de Dieren bepleite plannen voor een gezonder en duurzaam voedselsysteem. Milieuvervuiling door overbemesting en het gebruik van landbouwgif en antibiotica voor voedselproductie moet minstens vijftig procent minder zijn in 2030. Daarnaast stemde het parlement voor verminde...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws