Demo­cratie en bestuur


 • Brusselse bevoegdheden

  Europa is geen federale staat en het is ook niet wenselijk of nodig om daarnaar te streven. Een zorgvuldige afbakening van Brusselse bevoegdheden is van groot belang. Er gaan geen nieuwe bevoegdheden naar de EU. Als daar toch plannen voor zijn, moet de bevolking zich daar via een referendum over uit kunnen spreken.

  Meer informatie
 • Europees burgerinitiatief

  Het Europees burgerinitiatief moet verbeterd worden zodat burgers niet alleen in theorie, maar ook daadwerkelijk onderwerpen die zij belangrijk vinden – op alle terreinen – kunnen agenderen in de EU.

  Meer informatie
 • Europese Commissie

  De stem van het volk klinkt onvoldoende door in de Europese besluitvorming. Een groot deel van de Brusselse macht ligt bij de Europese Commissie, een ondemocratisch bestuursorgaan waar burgers en volksvertegenwoordigers nauwelijks vat op hebben. Regeringsleiders en ministers vergaderen in Brussel achter gesloten deuren. Daarbij worden ingrijpende afspraken gemaakt die vaak onvoldoende zijn afgestemd met de burger of met zijn vertegenwoordigers. We willen betere democratische controle op de besluiten die in Brussel worden genomen.

  De nationale parlementen en het Europarlement moeten daarom meer mogelijkheden krijgen om de Europese Commissie te controleren bij het sluiten van verdragen met landen buiten de EU. De Europese Commissie wordt ook kleiner, want niet elke lidstaat hoeft een eigen commissaris te hebben. Eurocommissarissen moeten individueel – niet enkel als collectief - weggestuurd kunnen worden als een meerderheid van het parlement dat nodig acht.

  Meer informatie
 • Kiesdrempel

  De Partij voor de Dieren is tegen het invoeren van kiesdrempels bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

  Meer informatie

Het standpunt Democratie en bestuur is onderdeel van: Veiligheid, privacy en burgerrechten

Word lid

    Learn More Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Vragen Nieuws
Bijdragen Vragen Nieuws