De vervuiler betaalt


De Partij voor de Dieren pleit voor een sterke vergroening van het belastingstelsel. In plaats van arbeid, willen wij milieuvervuilende producten en activiteiten belasten. Zo geeft het belastingsysteem de gewenste prikkels voor verduurzaming en stimuleren we werkgelegenheid. De EU gaat wat ons betreft geen belastingen heffen, maar kan de katalysator zijn van groene belastingafspraken tussen lidstaten. Dit moedigt groene innovatie aan. ‘De vervuiler betaalt’ wordt het leidend principe in Europa. Dat betekent dat er een einde komt aan belastingkortingen voor multinationals en (groot)verbruikers van fossiele energie. Zo voorkom je dat lidstaten concurreren met belastingvoordelen om multinationals binnen te halen.

• Om te beginnen kunnen we in Europa jaarlijks miljarden besparen door milieuschadelijke subsidies af te schaffen. Er komt een einde aan de belastingkortingen voor producenten en (groot)verbruikers van fossiele energie.
• De EU herziet haar btw-richtlijn, zodat lidstaten de gelegenheid krijgen een laag tarief in te
stellen voor duurzame producten en een hoog tarief voor producten die schadelijk zijn voor mensen, dieren en milieu.
• De Partij voor de Dieren pleit voor het belasten van schaarse grondstoffen en producten die grote milieueffecten met zich meebrengen, zoals hout, kolen en fosfaat.
• Europa richt zich niet langer op zo hoog mogelijke productie en zoveel mogelijk export. In plaats daarvan wordt de aandacht verlegd naar duurzame regionale productie voor de eigen markt.

Het standpunt De vervuiler betaalt is onderdeel van: Economie: je geld of je leven?