Cultuur is geen excuus voor dierenleed


Het leven en welzijn van dieren is belangrijker dan entertainment, tradities of gebruiken waar dieren slachtoffer van worden. Tradities en religieuze voorschriften houden op waar dierenleed begint. We willen dat dieren in de EU niet langer lijden onder tradities, rituelen of entertainment.

• In Europese verdragen zijn de belangen van dieren niet langer ondergeschikt aan cultuur en religie.
• Stierenvechten wordt verboden. Zolang dit verbod nog niet van kracht is, gaan er geen Europese subsidies meer naar deze wrede industrie.
• Er komt een Europees verbod op het gebruik van dieren in circussen en dolfinaria.

Het standpunt Cultuur is geen excuus voor dierenleed is onderdeel van: Dierenrechten