Cultuur is geen excuus voor dierenleed


Het leven en welzijn van dieren is belangrijker dan entertainment, tradities of gebruiken waar dieren slachtoffer van worden. Tradities en religieuze voorschriften houden op waar dierenleed begint. We willen dat dieren in de EU niet langer lijden onder tradities, rituelen of entertainment.

• In Europese verdragen zijn de belangen van dieren niet langer ondergeschikt aan cultuur en religie.
• Stierenvechten wordt verboden. Zolang dit verbod nog niet van kracht is, gaan er geen Europese subsidies meer naar deze wrede industrie.
• Er komt een Europees verbod op het gebruik van dieren in circussen en dolfinaria.

Het standpunt Cultuur is geen excuus voor dierenleed is onderdeel van: Dierenrechten

Word lid

    Word lid Doneer

Gerelateerd

PvdD wil bescherming dier­on­vrien­de­lijke ‘tra­di­ties’ uit EU-grondwet schrappen

Het Europees Parlement stemt donderdag over een voorstel van de Partij voor de Dieren om dieronvriendelijke tradities niet langer te beschermen onder het Verdrag van Lissabon. Door het huidige EU-Verdrag kunnen gruwelijke tradities zoals stierengevechten, jacht met galgo’s en foie gras productie niet Europees verboden worden. Hoewel het EU-Verdrag bepaalt dat EU-landen ‘ten volle rekening moeten h...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws